Faglig udvikling i praksis (FIP) forår 2017

Undervisningsministeriet har iværksat programmet "Faglig udvikling i praksis" (FIP-kurser), der skal understøtte den faglige og didaktiske udvikling i de enkelte fag.

Der indbydes til FIP-dialogmøder i alle fag i alle de fire gymnasiale uddannelser spredt ud over landet, hvor lærere og ledere kan få lejlighed til at drøfte og gå i dialog med fagkonsulenterne om de påtænkte ændringer og fornyelser i læreplanerne.   

Formål

FIP-kurserne skal bidrage til at udvikle det faglige og fagdidaktiske arbejde på skolerne, faggruppe-samarbejde på de enkelte skoler og netværkssamarbejdet på tværs af skolerne.

Indhold

Kursernes omdrejningspunkt er elevernes motivation og faglige udbytte, lærersamarbejde og videndeling gennem en praksisorienteret og dialogbaseret proces i det faglige miljø på den enkelte institution. Erfaringerne viser, at dette fremmes gennem et tæt samarbejde mellem medarbejdere og ledelse tilpasset den enkelte institutions udviklingsbehov og udviklingsmuligheder.

FIP-kurserne i foråret 2017

Der indbydes til Faglig Udvikling i praksis (FIP-kurser) i alle fag i alle de fire gymnasiale uddannelser spredt ud over landet. Kurserne er planlagt til at finde sted i foråret 2017 og vil fokusere på at formidle og drøfte de nye læreplaner. Kurserne ledes af fagkonsulenterne.

Kurserne er planlagt ud fra den forudsætning, at der, inden kurserne afholdes, er udsendt udkast til nye læreplaner i offentlig høring.

Målgruppen for FIP- kurserne: I foråret 2017 sender skolerne to repræsentanter for den enkelte faggruppe på skolen (evt. kun en repræsentant for de små fag) samt gerne en ledelsesrepræsentant med kontakt til den pågældende faggruppe.

Pris: FIP kurserne i foråret 2017 koster 750 kr. pr deltager.

Tilmelding på GL-E-kurser 

Kontakt i ministeriet:

Benedicte Kieler

Undervisningskonsulent

Direkte tlf. 3392 5357

Benedicte.Kieler@stukuvm.dk

  

Mere om Faglig udvikling I Praksis

Teksten FIP
© Torben Svendsen

Om FIP

Undervisningsministeriet ønsker at understøtte den faglige og pædagogiske udvikling i de enkelte fag i form af Faglig udvikling i praksis (FIP-kurser).

Del af pakke

FIP

Emneord