Fagligt forankret innovation (Alle fag første år)

"Udarbejd et spil med fokus på den viden I har tilegnet jer i de forskellige fag indtil nu". Sådan lyder opgaven til eleverne. Resultatet kan bruges til fx Åbent Hus til at udfordre forældre og søskende.

Viden er vejen frem

Innovation

Eleverne samarbejder om at finde den bedste idé.

Indhold

Eleverne skal lave et spil, der opfylder følgende krav

 • De skal bruge viden fra deres fag
 • Spillet skal være kreativt
 • Spillet skal være fængende
 • De skal vise, de kan samarbejde

Målgruppe

1g

Omfang

1 modul á 60 min til introduktion
3-4 timer efterfølgende.
Spillet spilles til Åbent Hus.

Fag

Alle fag i grundforløbet

Formål

Træne innovative metoder til repetition af faglig viden

Det gode ved dette spil er, at det er forankret i faglighed. Eleverne får repeteret, opsummeret og systematiseret og bliver samtidig udfordret i deres kreativitet. At produktet til sidst møder virkeligheden i form af de besøgende til Åbent Hus, gør det ekstra relevant.

Forberedelse

Materialer som post-its/hvidt papir og stemmeseddel

Læreren sætter sig ind i følgende innovative metoder, som er beskrevet i den publikation, som projektet InnoGym udgav, og som findes på Materialeplatformen lige her

 1. Brainstorming,
 2. Rolletombola,
 3. Idéstafet,
 4. Rejsehold.

Gennemførsel

spil_hjerne_COLOURBOX2365239.jpg

Eleverne lærer også af de spørgsmål, de får stillet i de andres spil

Eleverne skal udarbejde et spil med fokus på den viden, de har tilegnet sig i de forskellige fag.

Underspørgsmål, som de indledningsvis skal overveje:

 • Hvad karakteriserer et spil?
 • Hvilken type spil fungerer bedst til at afprøve viden?
 • Hvad skal der til for at gøre et spil fængende?
 • Er alle fagene relevante at inddrage, eller er nogle fag mere relevante? 

Gruppearbejde

Eleverne inddeles i grupper á 4 personer med følgende opgaver:

 1. Find navn til jeres gruppe!
 2. 5 min: Brainstorming ”Hvad kendetegner et godt spil på viden?”. Sekretær: den ældste i gruppen
 3. 8 min: Rolletombola. Sekretær: den, der først fylder år i gruppen
 4. 5 min: Vælg den ide, du synes bedst om    
 5. 3 min/elev: Idéstafet
 6. 5 min: Gruppevalg af bedste ide ud fra stafetten
 7. 10 min: Gruppen bliver enige i, hvordan de ud fra ovennævnte vil skabe et et godt ”videns”spil. Hvilke elementer skal der indgå? Hvilke regler?  
 8. 10 min: Rejseholdet 3 gange, 3 min pr rejse. Fortæl om koncept- øvrig gruppe stiller spørgsmål 

 

Produktudvikling fortsætter 2-3 timer                                  

Åbent Hus: Eleverne og forældrene afprøver de forskellige spil.

Kreditering

Louise Daugaard Madsen, H.C. Ørsted Gymnasiet, Frederiksberg

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Relaterede filer

Her er oplægget til eleverne fra Louise Daugaard Madsen, H. C. Ørsted Gymnasiet, Frederiksberg

Relaterede links

Her finder du kataloger med både metoder til innovation og erfaringer med innovation.