5 Film om unges overgange fra interne skoler til folkeskolen

Følg en gruppe unge, der rykker over i folkeskolen efter at have gået på interne skoler – og se i fem film, hvordan folkeskoler og interne skoler kan lære af hinanden gennem partnerskaber.

Om filmene 

Fem korte film viser, hvordan partnerskaber mellem kommuner, interne skoler, folkeskoler og en enkelt erhvervsskole kan lette elevernes overgang fra de interne skoler til folkeskoler og sikre bedre overgange til ungdomsuddannelserne. 

I filmene følger man skoleledere og læreres erfaringer med partnerskaberne, og nogle af de elever, som rykkede over i folkeskole eller erhvervsuddannelse, fortæller om deres oplevelser.

Målet med partnerskaberne er at sikre videndeling, kompetenceudvikling og at øge samarbejdet mellem lærergrupperne på tværs af skoleformer. Filmene viser forskellige aspekter af samarbejdet:

Filmene er produceret som et led i arbejdet med at sikre, at flere børn og unge fra interne skoler på anbringelsessteder og dagbehandlingstilbud får videre uddannelse end grundskolen. 

Øvrigt vejlednings- og inspirationsmateriale

Der er dels udarbejdet to vejlednings- og inspirationsmaterialer, der giver kommunerne viden om god visitations- og tilsynspraksis, dels etableret syv partnerskaber i løbet af skoleårene 2014/2015 og 2015/2016 mellem kommuner, interne skoler og folkeskoler. 

Partnerskaberne skal styrke samarbejde og videndeling om øget faglighed og inklusion. Arbejdet er finansieret af satspuljeaftalen for 2013.

5 film om partnerskaber

Unge

Film: Anbragte unge rykker til folkeskolen

Film viser, hvordan et samarbejde mellem special- og almenområdet i Stevns Kommune har ført anbragte unge, som er elever på interne skoler, over i folkeskolen.
Elever

Film: Anbragte unges undervisning styrkes via samarbejde

Et samarbejde mellem en intern skole og en folkeskole i Gribskov gør det undervisende personale bedre til at opstille mål for eleverne. Se filmen om samarbejdet – og se de læringspointer, som deltagerne fremhæver.

Emneord