FIP - 2018 TEMA: Kritik som didaktik – Fra designkritik til kritisk design

Næste FIP-kursus afholdes 1. februar 2018. Materialer og oplæg fra kurset vil præsenteres på EMU.

Vision for FIP

FIP skal være vores fælles fortolkningsrum for læreplanen og bygge bro mellem lovstof og undervisningspraksis.

FIP skal sammen med den faglige forening skabe forudsætninger for et stærkt fællesskab imellem designlærere og være et sted, hvor vi kan udvikle os selv og hinanden som undervisere.

Temaet på FIP skal fungere som en ramme, der giver os mulighed for at konkretisere vores dialog om vores fag og didaktik og gøre kurset direkte anvendeligt i undervisningen. 

 

FIP Design og Design & arkitektur 1.2 2018 i Odense

*designETC præsenterer os for disciplinen designkritik og et materiale herom til gymnasielærere og elever, som de udvikler på sitet til dette FIP – og som I efterfølgende kan bruge i undervisningen.

*Henrik Valeur fortæller om projektet: Another architecture – serving the others, som handler om arkitektur og globalt medborgerskab. Hertil præsenteres undervisningsmateriale til design (& arkitektur). Og også designETC har samlet artikler om kritisk design til undervisningsbrug i forløb om kritisk design.

*Debat og læreudveksling om kritikken i vores fag og undervisningsdagligdag: Hvordan evaluerer vi formativt i designundervisningen? Hvilke kriterier evaluerer vi efter i iterative, eksperimenterende og analytiske processer?

 

PS: Programmet er endnu i støbeskeen og der tages forbehold for ændringer

Tilmelding

Tilmelding til FiP-kurserne sker via GL-E.  

  

  

Emneord