FIP - 2018 TEMA: Kritik som didaktik – Fra kunstkritik til kritisk kunst

Næste FIP-kursus afholdes 18. januar 2018. Materialer og oplæg fra kurset vil præsenteres på EMU.

Vision for FIP

FIP skal være vores fælles fortolkningsrum for læreplanen og bygge bro mellem lovstof og undervisningspraksis. FIP skal sammen med den faglige forening skabe forudsætninger for et stærkt fællesskab imellem billedkunstlærere og være et sted, hvor vi kan udvikle os selv og hinanden som undervisere.

Temaet på FIP skal fungere som en ramme, der giver os mulighed for at konkretisere vores dialog om vores fag og didaktik og gøre kurset direkte anvendeligt i undervisningen.

 

FIP Billedkunst 18.1 2018 i Odense

*kunsten.nu præsenterer os for disciplinen kunstkritik og et materiale herom til gymnasielærere og elever, som de udvikler på sitet til dette FIP – og som I efterfølgende kan bruge i undervisningen.

*Fagkonsulenten eksemplificerer den nye læreplan gennem præsentationen af et forløb: ”fra kunstkritik til kritisk kunst”, hvortil materialer om kunstkritik og kritisk samtidskunst findes på kunsten.nu.
Det er lige til at gå hjem og bruge og bliver i år koblet sammen med John Kørners kunstkonkurrence, hvor eleverne i år kan eksperimentere med det at udtrykke kritik i og gennem kunstværker (mere herom kommer snart)

* Debat og lærerudveksling om kritikken i vores fag og undervisningsdagligdag: Hvordan evaluerer vi formativt i billedkunstundervisningen? Hvilke kriterier evaluerer vi efter i kunstneriske, eksperimenterende og analytiske processer?

 

PS: Programmet er endnu i støbeskeen og der tages forbehold for ændringer

  

Tilmelding

Tilmelding til FiP-kurserne sker via GL-E.  

Emneord