Fonden for Entreprenørskab - Young Enterprise

Find undervisningsforløb, aktiviteter og inspiration til entreprenørskabsundervisningen til erhvervsuddannelsesområdet på ffe-ye.dk

Hvad er Entreprenørskab?

"Entreprenørskab er, når der bliver handlet på muligheder og gode ideer, og disse bliver omsat til værdi for andre. Den værdi, der skabes, kan være af økonomisk, kulturel eller social art."


Entreprenørskab kan læres! Aktiviteterne og måderne det gøres på er mange, og der udvikles stadig nye forløb, materialer og aktiviteter for både grundskoler og ungdomsuddannelser.
Fonden for Entreprenørskab – Young Enterprise er en non-profit organisation, som har til formål at styrke entreprenørskabsundervisningen i den danske undervisningssektor.

Entreprenørskab i undervisningen

Undervisere på ungdomsuddannelserne kan via linket "Undervisningsmateriealer" på denne side finde undervisningsforløb, aktiviteter og inspiration til entreprenørskabsundervisningen på de forskellige uddannelsesområder fra Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise

Produceret i samarbejde med

Fonden for Entreprenørskab - Young Enterprise

Målsætningen for Fonden for Entreprenørskab - Young Enterprise er at sikre, at flere elever og studerende på alle uddannelsesniveauer introduceres for og deltager i entreprenørskabsundervisning, herunder at entre­prenørskab bliver en integreret del af vores uddannelsessystem.

ffe-ye.jpg

Relaterede link

  • Fonden for Entreprenørskab - Young Enterprise tilbyder en række materialer og aktiviteter til anvendelse i undervisning på ungdomsuddannelserne. Fonden støtter også udvikling af nye undervisningsmaterialer med fokus på entreprenørskab. Alle materialer er gratis og frit til download.
  • NEIS er netværket for entreprenørskabsundervisere. Netværket er en platform for udveksling af og debat om entreprenørskabsundervisning. Netværket er åbent for alle undervisere på tværs af fag, niveau og uddannelser, og giver medlemmerne mulighed for at få ny viden, nye idéer og nye samarbejdspartnere.
  • Fonden for Entreprenørskab - Young Enterprise støtter projekter og aktiviteter inden for undervisning og uddannelse i entreprenørskab.
  • Styrk din idé! er en hjemmeside, som giver inspiration til, hvordan dine elever kan bruge idébeskyttelse som et værktøj til at styrke og udvikle deres idé.