Fra interesser til forestillinger om fremtiden

Forsknings-informeret

Eleverne går på opdagelse i deres interesser og styrkesider og udfolder deres drømme, ønsker og fremtidsforestillinger.

Intro

Fra interesser til forestillinger om fremtiden

I Uddannelse og Job skal eleverne bl.a. opsøge og bearbejde forskellige typer af information om uddannelser og job. Det kan være informationer i form af viden, oplevelser og fortællinger, der findes i elevernes nærområde og i netværket af voksne. Det kan være informationer, der findes ved søgning på internettet. 

I Uddannelse og Job skal eleverne skoleforløbet igennem opnå en gradvis større indsigt i, hvordan deres forudsætninger, ønsker, drømme og interesser kan knyttes til mål, der omhandler fremtidig uddannelse, job og karriere.

I dette forløb på mellemtrinnet er der fokus på, hvilke overvejelser eleverne har om deres interesser og styrkesider, og hvad de har af ønsker og forestillinger om fremtiden. 

Gennem forskellige aktiviteter hjælpes eleverne til at reflektere over og udtrykke sig om disse overvejelser og forestillinger både i ord og i tegning. De får desuden feedback fra de andre elever i klassen, og kan dermed få flere vinkler og begreber på, hvad fx deres styrkesider og ønsker omhandler og hvordan disse kan udfoldes i forskellige sammenhænge, fx i forhold til de begyndende overvejelser, eleverne har om fremtidens job.

Formål

Formålet med forløbet er at udvide elevernes perspektiv på, hvad de forstår som deres interesser og styrkesider, og at elevernes styrkes i at udtrykke sig om disse og deres ønsker til fremtiden.

Dette er en del af grundlaget, når eleverne i udskolingen skal træffe deres karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger.

Formålet med undervisningsforløbet er at give et eksempel på, hvordan man kan tilrettelægge et undervisningsforløb med udgangspunkt i konkrete punkter fra Fælles Mål på en måde, der sætter arbejdet med læringsmål og evaluering af elevernes udbytte af undervisningen i centrum. Relationsmodellen og vejlednings- og inspirationsmaterialet om læringsmålstyret undervisning, som eksemplet tager udgangspunkt i, er derfor ikke en obligatorisk tilgang til tilrettelæggelse af undervisningen eller en særlig, ministerielt foreskrevet tilgang.

Elevforudsætninger

Forløbet er tilrettelagt, så det tager udgangspunkt i de færdigheds- og vidensmål, der er arbejdet med forud for forløbet, hvor eleven efter 3. klasse indenfor kompetenceområdet ”personlige valg” kan beskrive egne drømme og forventninger.

Forslag til læringsmål

Eleverne kan give eksempler på sammenhænge mellem egne interesser og styrkesider og deres forestillinger om fremtiden

Omfang

Forløbet har i alt 8 lektioner.

Tegn på læring

  • Eleven beskriver egne interesser, styrkesider og forestillinger om fremtiden.
  • Eleven giver eksempler på, hvordan egne interesser og styrkesider kan bruges i forestillinger om fremtiden. 
  • Eleven begrunder, hvordan egne interesser og styrkesider hænger sammen med drømme og ønsker for fremtiden.

 

Planlægning (1)

Forslag til undervisningsdifferentiering og evaluering (2)

Gennemførelse (4)

Lektion 1 og 2: Interesser og styrkesider

Fra interesser til forestillinger om fremtiden
I lektion 1 og 2 sætter eleverne ord og begreber på, hvad de opfatter som deres egne interesser og styrkesider, og de giver herefter feedback til hinanden.

Lektion 3 og 4: Fortæl om en interesse

Fra interesser til forestillinger om fremtiden
I lektion 3 og 4 fortæller eleverne hinanden om en interesse, de har, og drøfter mulige styrkesider, der kan knytte sig hertil. Lektionerne afsluttes med en drøftelse af, hvordan forskellige interesser og styrkesider kan knytte an til forskellige typer job.

Lektion 7 og 8: Fremtiden trylles frem

Fra interesser til forestillinger om fremtiden
I lektion 7 og 8 overvejer eleverne deres ønsker og drømme for fremtiden, arbejder herefter med at sætte mål. der knytter sig hertil og giver dernæst deres egne bud på, hvordan disse mål kan nås.

Forenklede Fælles Mål

Uddannelse og job
4.- 6. klasse
Personlige valg
Mine mål
Fase 1
Eleven kan beskrive sammenhænge mellem egne ønsker, interesser og mål
Eleven har viden om egne styrkesider og interesser