Frit maskinbroderi

Frit maskinbroderi er en fabulerende leg med symaskinen. Igennem det frie broderi udforskes flere af symaskinens anvendelsesmuligheder.

Planlæg aktiviteten med afsæt i elementerne læringsmål, undervisningsaktivitet, tegn på læring og evaluering. Aktiviteten kan med fordel anvendes som led i et egentligt forløb.

Det forudsættes, at eleverne har et elementært kendskab til betjening af symaskinen: klargøring, trådning, start og stop ved syning. Aktiviteten træner brugen af symaskine, hvor transportøren er slået fra.

Fra Fælles Mål til omsatte læringsmål

Læringsmål for aktiviteten på baggrund af Fælles Mål:

  • Eleverne kan bruge symaskinen til forskellige udtryk indenfor frit ført broderi.
Frit maskinbroderi-øvelse
© Irene Egeskov Andersen
Frit maskinbroderi-øvelse
© Irene Egeskov Andersen

Undervisningsaktivitet

Frit maskinbroderi er velegnet som udtryksform. Der kan arbejdes med farver og former.

Aktiviteten kan bruges som et selvstændigt tekniktræningsforløb. Eller det kan integreres i et større designforløb, hvor et af kravene til det endelige produkt er, at der skal indgå frit maskinbroderi.

Aktiviteten træner desuden elevernes motorik og koordination (øje/hånd).

Aktiviteten indeholder tre øvelser til eleverne, som tilsammen giver eleverne erfaringer med forskellige muligheder for dekorative udtryk indenfor frit broderi på symaskine. Se relaterede filer: Frit maskinbroderi – et træningsforløb. 

Hvad gør læreren?

Læreren klargør stofstykker og evt. stabiliseringsmateriale til de tre øvelser, samt skaffer mindre stofrester til øvelse 3. 

Hvad gør eleverne?

Eleverne arbejder sig igennem tre små øvelser vedr. frit broderi på symaskine.

Frit maskinbroderi-øvelse
© Irene Egeskov Andersen
Frit maskinbroderi-øvelse
© Irene Egeskov Andersen

Tegn på læring

Omsatte læringsmål

Eleverne kan bruge symaskinen til forskellige udtryk indenfor frit ført broderi.

Tegn på læring

Niveau 1: Eleven fører broderirammen med det opspændte stof så der fremkommer syede sting.

Niveau 2: Eleven udfører frit broderi på symaskinen.

Niveau 3: Eleven klargør på egen hånd stof og evt. stabiliseringsmateriale i rammen samt broderer frit på stoffet i henhold til de tre øvelser.

Frit maskinbroderi-øvelse
© Irene Egeskov Andersen
Frit maskinbroderi-øvelse
© Irene Egeskov Andersen

Evaluering

Tegnene på læring anvendes som led i den løbende evaluering. Herudover evalueres aktiviteten i sammenhæng med det forløb, den indgår i.

En udfordring for nogle elever kan være, at arbejde med garnstykker sammen med/ i stedet for stofstykker i øvelse 3.

Frit maskinbroderi-øvelse
© Irene Egeskov Andersen
Frit maskinbroderi-øvelse
© Irene Egeskov Andersen

Forenklede Fælles Mål

Håndværk og design
4./5./6./7. klasse
Håndværk - forarbejdning
Maskiner
Fase 2
Eleven kan vælge mellem tilladte maskiner efter hensigt
Eleven har viden om tilladte maskiners anvendelsesmuligheder

Relaterede filer

Tre øvelser, der introducerer eleverne i forskellige anvendelser af symaskinen til frit broderi. Arket kan med fordel udleveres til eleverne.

Relaterede links

Tre eksempler på elevarbejder, hvor frit maskinbroderi indgår som en del af udtrykket. Det drejer sig om flg. afsnit: "Dronning Dagmar ligger udi Ribe syg", hvor der er maskinbroderet frit på bemalet stof. "Ribesøjlen", hvor der er maskinbroderet frit ovenpå transfertryk. Samt puder, hvor dekorationen er udført som frit maskinbroderi.