Generalforsamlingskursus 2017

Fra onsdag d. 4/10 til fredag d. 6/10 inviterer GI til kursus, generalforsamling og fest på Idrætshøjskolen i Sønderborg, Friheds Allé 42, 6400 Sønderborg.
Parkour

På rekordtid er aller kurser blevet fyldt. Man kan evt skrive til Malte på akatmk@akat.dk for at komme på venteliste.

Udbud af kurser er sammensat således, at der er kurser inden for idrætsfagets tre færdighedsområder. I 2017 har vi valgt at lave seks kurser i alt, så der derved er to kurser fra hvert færdighedsområde. Ydermere kan der kun vælges langt kursus, dvs kursus fra onsdag til fredag med to kurser.

Kurserne har i 2017 fokus på de helt aktuelle ændringer i idrætsfaget; fokus er derfor både på det praktiske ift disciplinen og på elementer såsom forløbsplan til ni klokketimer, drejebog, faglige mål, bedømmelse/forløbsprøve, eksamen, teori mv.

Kurserne er organiseret således, at man vælger ét kursus fra første runde (onsdag til torsdag) og ét kursus fra anden runde (torsdag til fredag), som det er skitseret i følgende oversigt:

KURSUS-RUNDE 1

Onsdag d. 4/10 kl. 19.00-21.30 og torsdag d. 5/10 kl. 8.30-12.00

Vælg mellem:

Kursus A: Parkour

Kursus B: Floorball

Kursus C: Pardans 2 (Fuld besat)

Se uddybende beskrivelser af kurserne

Desuden onsdag aften:

Bordcurlingturnering samt Volleyball.

KURSUS-RUNDE 2

Torsdag d. 5/10 kl. 13.30-15.30 og fredag d. 6/10 kl. 9.30-11.30 og kl. 12.00-14.30

Vælg mellem:

Kursus D: Badminton (Fuld besat)

Kursus E: Fodbold

Kursus F: Step-aerobic (Fuld besat)

Se uddybende beskrivelser af kurserne

Desuden torsdag:

16.00: Generalforsamling

18.00: Møde med fagkonsulenten

19.30 Middag og dans med band :-)

Der vælges ét kursus fra runde 1 og ét kursus fra runde 2, dvs kursus A, B eller C samt kursus D, E eller F.

Prisen er 3950,- kr som dækker hele opholdet fra onsdag til fredag – inklusiv kurser, forplejning og overnatning. Ved indkvartering på enkeltværelse er der et tillæg på 400,- kr. pr nat. For kursister der ikke er medlem af GI, er kursusprisen forhøjet med 500,- kr. Medlemmer prioriteres over ikke-medlemmer i tilfælde af at et kursus bliver overtegnet.

Foreningen vil gerne invitere medlemmer af GI til Generalforsamling, middag og fest torsdag d. 5/10 fra klokken 16.

For ikke-kursusdeltagere koster overnatningen efter festen 300 kr.

Tilmelding til kurserne foregår kun via EMU. Tilmeldingsfristen er mandag d. 4/9-2017. Indbetalingsfristen er fredag d. 15/9-2017.

For yderligere oplysninger kan man kontakte Malte fra GI’s bestyrelse: Malte Trold Kirkegaard, akatmk@akat.dk eller 26 99 69 84

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Relaterede filer

Se uddybende beskrivelser af de enkelte kurser

Emneord