Godt du Kom - Forældre, klasseråd og skolebestyrelse

Har du som forælder et ansvar for dine børns fravær? Hvad er udfordringerne? Og hvad kan du gøre? Her på siden har vi samlet artikler, historier og materialer, som måske kan inspirere dig.
godt_du_kom_foraeldre.jpg
© MBU

Hvad mener du om fravær?

Her på siden har vi samlet artikler, historier og materialer, som måske kan inspirere dig.

  • Hvordan får du din teenager ud af sengen om morgenen?
  • Er ferien vigtigere end skolen?
  • Hvad kan klasserådet og skolebestyrelsen gøre?
  • Hvordan arbejder skoler og uddannelsesinstitutioner med fraværsproblematikken?
  • Og hvad mener unge, andre forældre og erhvervsledere om fravær?

Få inspiration til initiativer, der kan sætte fravær på dagsordenen ved middagsbordet, i klasserådet, på forældremødet og i skolebestyrelsen.

Til klasseråd og forældremøder 

Materialet giver inspiration til, hvordan forældrekredsen - sammen med skolens ansatte - kan bidrage til, at alle elever får et godt skoleforløb, bevarer lysten til at lære og er fysisk og mentalt tilstede.

Materialet indeholder:

  • Viden om fravær og konsekvenser
  • Forslag til diskussionsemner på klasseråd/forældremøder

Værktøj til styrkelse af samarbejdet mellem skole og forældre

Til skolebestyrelser

Skolebestyrelsen har en vigtig opgave i - sammen med skolens ansatte - at medvirke til, at skolens miljø og rammer virker stimulerende og understøtter undervisningen og det daglige liv på skolen. Formålet med materialet er derfor, at skole-bestyrelsen forholder sig til, hvordan skolen forebygger og håndterer fravær blandt eleverne.

Materialet indeholder:

  • Viden om fravær og lovgivning

Ideer til en effektiv indsats ift. fravær, herunder værdigrundlag, strategi og kommunikation