Historielærerforeningen for Gymnasiet og HF

Historielærerforeningen er talerør for historielærerne i gymnasieskolen og er uafhængig af økonomiske interesser. Alt hvad foreningen formidler er lavet af historielærere for historielærere. Foreningen arrangerer efteruddannelse for historielærere med landsdækkende internatskurser, regionale kurser og rejsekurser. Foreningen deltager aktivt i det internationale samarbejde bl.a. i EUROCLIO (Den Europæiske Historielærerforening), og støtter udbredelsen af demokratiske historielærerforeninger og undervisningsmidler bl.a. på Balkan (se den relaterede Internationalt Udvalg overfor).

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 9 personer der vælges på generalforsamling hvert andet år (ulige årstal). Der tilstræbes en ligelig kønsmæssig og geografisk spredning, ligesom alle skoleformer søges dækket ind ved valget af kandidater.

På modulet overfor kan du se den nyvalgte bestyrelses sammensætning, gældende for perioden 2013-2015.

Vedtægter

Foreningens vedtægter består af 12 paragraffer, hvoraf § 2 lyder: "Foreningens formål er at virke til gavn for historieundervisningen ved gymnasieskoler og anerkendte kurser til Studentereksamen og HF, og i samarbejde med GL at arbejde for forbedring af arbejdsforholdene for medlemmerne." Se overfor.

Generalforsamling

Overfor finder du bestyrelsens beretning, dagsordenen og referaterne fra de sidste 4 generalforsamlinger

Meld dig ind og løft i flok!

Enhver, der underviser i historie ved en gymnasieskole, et anerkendt kursus til studentereksemen eller til HF, kan optages som medlem i Historielærerforeningen. Indmeldelse kan ske on-line nedenfor.

Fuldt kontingent: 375 kr. Der er reduceret pris for pensionister, studerende, pædagogikum: 225 kr. Samboende - et blad to medlemsskaber: 525 kr.

Du kan melde dig ind via liket overfor.

Send kommentar

Hvis du har et spørgsmål eller en kommentar til Historielærerforeningen kan du sende det elektronisk her. Normalt vil du få svar i løbet af senest to dage.

EVA's rapport om historie efter reformen

Læs hele Evalueringsinstituttets rapport om historiefaget under den nye reform fra 16.marts 2009 (pdf).

Historiekonkurrencen

Læs mere om Historielærerforeningens store konkurrence for elever på de gymnasiale ungdomsuddannelser i skoleåret 2012-2013. Årets tema: "Demokrati". Læs mere på siderne om konkurrencen.

Regionerne
Her finder du en oversigt over de 8 nye storregioner og de 9 regionssekretærers fordeling heri. Desuden finder du sekretærernes adresser og tlf.nr. samt planlagte møder/kurser i regionen ligesom der er mulighed for at sende en e-mail til den pågældende sekretær ved at klikke på navnet.

Foreningens kurser - landsdækkende og regionale

I Efteruddannelseskataloget her på EMU kan du finde en liste med samtlige kurser arrangeret af den faglige forening.

Internationalt udvalg

Tre bestyrelsesmedlemmer udgør Internationalt Udvalg. Her findes en beskrivelse af deres arbejdsområde og internationale kontakter. Foreningen deltager hvert år i EUROCLIO’s generalforsamlingskursus – men alle kan deltage og få alle udgifter betalt efter ansøgning i Comenius eller Grundtvig programmerne. Det anbefales alle at deltage idet der her er muligheder for at skabe sig et godt internationalt netværk. Kurset afholdes hvert forår forskellige steder i medlemslandene. Se mere overfor.

Tidsskriftet Noter

Historielærerforeningens blad Noter, udkommer 4 gange om året med interessante artikler om varierende temaer.
Pris med medlemsskab: 375 kr. Institutioner kan dog tegne abonnement uden medlemsskab for 300 kr.
Noter har sin egen side her på EMU, hvor man kan finde og downloade artikler til brug for undervisningen eller større skriftlige opgaver i tidligere udgivne numre.

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Relaterede links