Hjælp til turneringsplanlægning

Her finder du forskellige skabeloner til dine turneringer og gode råd samt værktøjer til din stævne- samt turneringsplanlægning i idræt.
Tennisbold i baggrund og ordet tournament stående ovenpå

Der kan være forskellige grunde til at bruge turneringer i idrætsundervisningen. Den pædagogiske

begrundelse kunne fx være at træne et spil og dertil hørende færdigheder på en varieret måde, da man møde mange forskellige modstandere. En anden begrundelse kunne være at udvikle sociale kompetencer, fx i turneringer hvor holdende hele tiden ændre sig., man kommer til at spille sammen med mange forskellige og spørgsmålet og hvilket hold der klarer sig bedste er ikke relevant, da der jo ikke er faste hold. Med turneringer kan læreren desuden præsentere eleverne for et element fra foreningslivet.

Der findes mange forskellige turneringsskabeloner, herunder inddeles de i følgende:

Traditionel turnering "alle mod alle"

Turneringer med differentiering

Andre muligheder for turneringsdeltagelse

Traditionel turnering "alle mod alle"

Under relaterede filer, kan du finde et worddokument med en turneringsnøgle, som kan bruges hvis man skal lave en "alle mod alle" turnering med 3-10 hold.

Skoleidræt har til deres høvdingebold lavet en anden skabelon, som også kan bruge. Den går helt på til 16 hold. Vær dog opmærksom på at antal baner ikke er en del af planen - så pas på ikke at skemalægge et hold til at spiller på flere baner samtidig. Brug funktionen "søg" i word - så fremhæves fx alle "Østre skole 2". Det giver et hurtigt overblik over kampenes placering og antallet af kampe, holdet spiller. 

 

Turneringer med differentiering

Kidsvolley har et en skabelon, hvor én hal med 5 kidsvolleybaner (badmintonbaner) kan holde 25 hold i gang (med 4 spiller på hvert hold). Modellen fra kidsvolley kan bruges som forklaret på siden. 5 hold i hver pulje kæmper mode hinanden. Derefter gentages modellen, men denne gang er alle de hold, der vandt en første runde på deres baner nu samlet på en bane, det samme med alle toerne og så videre.

På den måde bliver anden runde mere jævnbyrdig. Kidsvolley kan skiftes ud med hockey, fodbold, tovtrækning, hvad som helst. Man kan også bruge ideen i mindre skala fx 3 baner med 3 hold på hver. 

Man kan desuden lade elever på den ene side spiller efter level 1 regler og på den anden siden efter level 2 regler.

 

Bjergbestigning

Tænk badmintonbanen, som en bane med 4 felter. Felterne har numre fra 1-4. Der er 1 spiller i hvert felt og det er alle mod alle. Bolden skal spilles over nettet hver gang. Den første spiller sætter en bold i gang, som spilles færdig. Hvis man laver fejl, så ”falder man ned fra bjerget” og skal bag i køen (ved siden af banen) på ”skadestuen” og forreste mand i køen kan rykke ind på banen. Tænk felterne på banen som 1 og 2 på den ene side og 3 og 4 på den anden side (felt 4 er bedst = toppen af bjerget). Ryger spilleren i felt 3 ud, så rykker spilleren i felt 2 op i felt 3, spilleren i felt 1 op i felt 2 og den forreste i køen (udenfor banen) kommer ind på felt 1. Spilleren der tabte går bag i køen. Der roteres mod uret rundt om nettet. Spilleren i det 4. felt, skal se hvor længe, han/hun kan blive der.

 

Superligaen

Superliga eller kongebanen kan fx bruges i forbindelse med badminton. Dueller sættes i gang på alle hallens baner. Alle vindere rykker en bane opad (vælg selv en retning i hallen) og alle banerne rykker ned ad. På den måde justeres niveauet og nærmer sig jævnbyrdige kampe. Spillerne kan også spille på en halv badmintonbane, Så er der plads til 20 aktive spillere i en hal med 5 baner.

 

Jævnbyrdige kampe kan også opnås ved at opstille 7 kegler. Nu sættes kampe i en given sportsgren i gang fx badminton. Når kampende er færdige kommer deltagerne over og stiller sig i kø bag en kegle.

Første kegle signalerer, at man har 0 vundne kampe, 2. kegle at man har 1 vunden kamp osv. Når der står 2 spillere bag en kegle kan læreren give dem, den første ledige bane, så de kan spiller og vende tilbage igen. Spillet giver altså differentiering og kan med spillere og folk i kø rumme en del deltagere.

 

DBU's fodboldcup

Dansk Boldspils Union har lavet en turneringsform, hvor spillerne først skrives op i et skema - derefter følger man en plan, der går ud på at den enkelte spiller skifter hold og medspillere hver gang, han/hun skal spille en ny kamp.

Når turneringen er afsluttet kan man derfor ikke finde det bedste hold, men til gengæld har de enkelte spillere en placering alt efter hvor mange point deres hold har fået i løbet af turnering - det er ikke en naturlig konsekvens at den bedste fodboldspiller i klassen bliver nummer 1 i denne udregning.

Turneringerne er lavet til forskellige antal elevgrupper, men spiller man med under 16 spillere, vil der i nogle kampe ske det, at en elev er alene om at være et hold:

  • 13-16 elever
  • 15-16 elever
  • 19-24 elever
  • 24-32 elever
  • 50 elever

Se skabelonen under relaterede filer

 

Andre muligheder for turneringsdeltagelse

Atletik kan også være en udfordring at planlægge. Skoleidræt har lagt et planlægningsværktøj på nettet, som kan bruges frit. Redskabet er godt, men kræver et god kendskab til programmets opbygning. Se link til siden under relaterede link.

 

Der er desuden mange klubber og foreninger (DGI, Skoleidræt og DIF) som laver elevstævner i diverse discipliner. Spørg din lokale klub eller kontakt foreningerne og spørg. Se link under relevante links.

 

Forenklede Fælles Mål

Idræt
3. - 5. klasse
Idrætskultur og relationer
Idrætten i samfundet
Fase 2
Eleven har viden om organiseringsformer i idræt
6. - 7. klasse
Idrætskultur og relationer
Idrætten i samfundet
Fase 1
Eleven kan tilrettelægge et forløb for selvorganiseret idræt
8. - 9. klasse
Idrætskultur og relationer
Idrætten i samfundet
Fase 1
Eleven har viden om organiseringsmuligheder for idrætsudøvelse

Relaterede filer

Turneringsnøglen har skabeloner til alle mod alle turneringer. Turneringerne kan være fra 3 til 10 hold. Skal flere kampe afvikles samtidig, skal du være opmærksom på at det samme hold ikke er sat til at spille på 2 på samme tid. Tjek det efter fx med words søg/erstat-funktion. .
DBU's skabelon til turneringer uden faste hold, dvs. at spillerne spiller på hold, men holdene ændres hele tiden. Formen er sjov og ikke så gennemskuelig for den enkelte spiller og meget varieret i sin form.

Relaterede moduler

Relaterede links

Skoleidræt har skabeloner til turneringer med 3-16 hold. Der er lavet til høvdingebold, men kan selvfølgelig bruges til andre sportsgrene/aktiviteter.
Modellen fra kidsvolley kan bruges som forklaret på siden. 5 hold i hver pulje kæmper mode hinanden. Derefter gentages modellen, men denne gang er alle de hold, der vandt en første runde på deres baner nu samlet på en bane, det samme med alle toerne og så videre.
Dansk Skoleidræt planlægger mange aktivitet og stævner som elever kan deltage i. Vælg linket og klik på aktiviteter for at få et overblik. Prøv desuden linket "Skoleidræt kredsene", hvor flere lokale stævner vises.