Hvilken effekt har lykkepiller?

Et stort dansk metastudie, offentliggjort i foråret 2017 har sat en stor diskussion i gang om lykkepillens effekter og bieffekter. Her er udvalgte artikler samlet til at forstå sagen.
Piller

Sagen om lykkepillernes effekt er af voldsom stor betydning. Mange hundredetusinde danskere (og millioner af mennesker i det hele taget) tager dagligt denne medicin, som anbefales af sundhedsmyndigheder verden over.

Der er naturligvis store økonomiske interesser på spil, ligesom der også ligger nogle etiske overvejelser i, hvor kraftigt man bør kritisere lykkepillerne uden fagligt grundlag.

Det er ikke som sådan inden for psykologifagets (på gymnasieniveau) rækkevidde at forstå SSRI-præparaternes præcise virkning i hjernen. Det er dog en ganske relevant diskussion at tage, da den nuancerer elevernes forståelse af et fænomen, alle kender til, men få ved noget om.

Diskussionen kan være relevant i temaer om fx Lykke, Depression og Psykiske lidelser.

Følg sagens gang i højre spalte, hvor udvalgte artikler argumenter både for og imod kritikken af lykkepillerne.

Konkret arbejde med emnet

  • Indled med at høre om folks forhåndskendskab og holdninger.
    Emnet kan være betændt, da mange har personlige erfaringer med pillerne, eller står nogen nær, der bruger dem eller har haft problemer med dem.
  • Vis evt. en dokumentar, fx "Danmark på piller" eller "Pillens mørke skygge".
    Også dokumentarer viser kun dele af sandheden, men de sætter konkrete billeder på den abstrakte diskussion.
  • Læs fx artklen "Virker SSRI-medicin mod depression eller ej". Del klassen op i mindre grupper, som hver får ansvar for at forstå og kunne levere nogle af argumenterne for eller imod lykkepillerne. Udfør derpå en slags rollespilsdiskussion, hvor eleverne øves i at indtage nogle holdninger, der muligvis afviger fra deres egen.
  • Saml op med eksempler på argumenter for og imod, så det tydeliggøres, at der ikke nødvendigvis er en klar sandhed.

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Del af pakke

Relaterede links

Link til den originale artikel, hvis man ønsker at vise eleverne, hvordan sådan nogle rent faktisk ser ud.
Fra Videnskab.dk. Studiet forklares og resultaterne skaber store overskrifter. Spæd kritik af studiet italesættes.
Fra Videnskab.dk. Artiklen opsummerer 6 store kritikpunkter af selve metastudiet. Forskerne svarer igen.
Lægemiddelstyrelsen finder ikke anledning til at ændre anbefalingerne til SSRI-præparaterne. Link til original kilde, dvs. udtalelse fra styrelsen.
Fra Videnskab.dk. Forskerne svarer kort på lægemiddelstyrelsens afvisning.
Videomateriale og yderligere materiale til fordybelse i emnet om de såkaldte lykkepiller. Faktalink kræver adgang med UNI-login.
Fra 2014. Anne Pedersen er en af de ca. 400.000 danskere på antidepressiv medicin. Hun lever dagligt med voldsomme bivirkninger. Men er så mange danskere virkelig ulykkelige, og er medicin overhovedet en god løsning? Dokumentaren kan fx ses på mitcfu.dk med brug af UNI-login.