Idealgasligningen med simulator

Formål: At få en god forståelse af idealgasligningen ved et "hands-on" simulatoreksperiment.

Omfang

1 modul (2 lektioner). A- eller B-niveau

Formål

At forstå idealgasligningen, pV=nRT, hvor p er trykket, V rumfanget, n antal mol, T gassens kelvintemperatur og R = 8,315 J/(mol K) gaskonstanten.

Forberedelse

Forhåndskendskab til tryk, rumfang, absolut temperaturskala og begrebet mol.

Gennemførelse

  • Eventuelt kort opfriskning af de grundlæggende begreber, der indgår i idealgasligningen.
  • Kort introduktion til hvordan simulatoren bruges.
  • Eleverne udfører individuelt eller i par forsøg med simulatoren for at opnå viden. Gerne kvalitative konklusioner: Hvad sker når trykket fordobles (med konstant rumfang)? Hvad sker når der puttes flere molekyler ind? Betyder det noget om molekylerne er tunge eller lette osv. Husk at gøre opmærksom på variabelkontrol.
  • Fælles opsamling på hvad der er erfaret.
  • "Udledning" af idealgasligningen ved hjælp af en gas med et atom; Halver rumfanget -> dobbelt antal kollision, så dobbelt så stort tryk. Put to atomer ind -> dobbelt antal kollisioner pr. tid, så dobbelt så stort tryk. Halver temperaturen T, så halveres (intuitivt) molekylernes kinetiske energi, dvs. halvt så stort tryk. Kombiner nu alle disse proportionaliteter til idealgasligningen.
  • Afslutning med standardopgaver i idealgasligningen til træning.

Opfølgning

Fortsættelse med anvendelser af idealgasligningen (dykning, varmluftballoner, atmosfæremodeller etc.)

Kreditering

PhET Interactive Simulations/ Michael Brix Pedersen

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Emneord