Informationsteknologi - It og logistik

Materialebanken for faget informationsteknologi har samlet indholdet under temaet It og Logistik. Det indeholder eksempler på emner til caseopgaver og eksempler på indhold i caseopgaver. Det indeholder desuden dokumenter, der uddyber nogle af punkterne. Der er i dokumenterne også links til eksterne websider. Formålet med materialebanken er, at den skal bruges som inspiration til dine egne caseopgaver.
Dansk Supermarked Group
© William Pedersen

Faglig ansvarlig: William Pedersen, Tietgen Business, Wipe@tietgen.dk

 

Dansk Supermarked Group indkøber og sælger varer i deres butikker. Det kan kun lade sig gøre med velfungerende it-systemer. Dansk Supermarked Group har netop moderniseret deres grundlæggende it-system, og er nu klar til at optimere og udnytte de nye muligheder, der følger med et nyt system med tidssvarende databaseteknologi.

Eksempler på emner til caseeksamen:

I butikken 

 • Selvbetjeningskasser der vejer alle varer og tjekker den vægt, der er registreret på varenummeret. Der er desuden indbygget kontrol med varenumre, hvor købers alder skal tjekkes.
 • Betaling med Mobilepay, dankort eller kontanter. Tilknyt app’en Storebox og få bonner digitalt.
 • Samkørsel af tilbudspriser på hyldeforkanter og kassesystem.
 • Netværksforbindelse mellem butikkens kassesystem og den centrale server.
 • Fordele og ulemper ved den centrale server i forhold til server i alle butikker.
 • Genbestilling af varer – automatisk, kontra medarbejders erfaring.
 • Tildeling af tilbudsvarer og levering umiddelbart før startdato på baggrund af integreret kalender.
 • føtex app med tilbudsavis der integreres med indkøbslisten. Indkøbslisten sorteres, så den passer til butiksindretningen i den lokale butik.
 • føtex app med opskrifter og tilbudsagent. Find opskriften og ”bestil” varerne.

   

På hovedkontoret og lageret

 • Bestillinger fra alle butikker samles, holdes op mod prognose, og planlægning går i gang.
 • En kampagne nærmer sig. Lagersystemet varsles, og lagerkranerne bruger ledig tid til at hente paller frem, så de er tættere på udlevering.
 • Varerne kaldes frem og plukkeren / medarbejderen orienteres på skærm om, hvor mange der skal lægges i den enkelte butiks kasse. Varerne kommer til plukkeren ikke omvendt. Når plukkeren har taget de ønskede varer, kører kassen tilbage på lageret.
 • Nye systemer kræver support fra den centrale supportafdeling. Support via mail og telefon.
 • Udvikling af nye systemer med deltagelse af medarbejder fra support. Det giver gode input til udviklerne, og efterfølgende stor viden til supportafdelingen.
 • Udvikling af app’s som føtex Bager. Integration med ERP systemet og betaling via Mobilpay.
 • Personaledisponering. Kalender til styring af bemanding i butikken, så der er tilstrækkelig med medarbejdere på arbejde - også under store kampagner.
 • Planlægning af kampagner – kalender / gantt kort.

Uddybede eksempler til caseeksamen:

Nedenstående eksempler er ikke færdige spørgsmål, men tænkt som input til udarbejdelse af eksamensopgaver. Bliv inspireret, kombiner og tilføj dine egne ideer. 

Det kan være en fordel, at læse nedenstående i sammenhæng med informationerne under relaterede filer. 

Brug det også i undervisningen i faget, hvor det er relevant.

Eksempel 1: E-handel

 • Kæderne under Dansk Supermarked Group har deres egen e-handel. Diskuter hvorfor det ikke er nok med en Dansk Supermarked Group e-handel.
 • Diskuter fordele og ulemper ved at koble de forskellige e-handelsplatforme sammen i det fælles ERP system.
 • Omni-channel – det at nå kunderne via forskellige kanaler. Diskuter hvordan it kan hjælpe Dansk Supermarked Group i markedsføringen.
 • Dansk Supermarked Group har købt Wupti. Sammenlign med de øvrige kæders e-handelssider og vurder forskelle på blandt andet design i forhold til forventet målgruppe.
 • Dansk Supermarked har købt iPosen, som sælger til institutioner. Diskuter designet af en e-handelsside, hvor salget retter sig mod institutioner.
 • Bilka.dk benytter ikke e-mærket. Diskuter eventuelle årsager, og hvad man har sat i stedet.
 • Forklar reglerne om indsamling af personoplysninger i forbindelse med e-handel.
 • Forklar reglerne for layout, navigation, KISS og gestaltlovene, og vis det ved at tage udgangspunkt i eksisterende sider.
 • Sammenlign www.netto.dk, www.føtex.dk og www.bilka.dk. Forklar de væsentligste forskelle i opbygning og layout.

   

Eksempel 2: Information og kommunikation

 • Alle butikker er koblet op til den centrale server. Diskuter fordele og ulemper ved den løsning i forhold til, at have servere spredt ud i alle butikker – vedligeholdelse, sikkerhed m.v.
 • Forklar forskellen på en almindelig opkobling i forhold til en VPN opkobling.
 • Hvordan kommunikerer kasseterminalerne i butikkerne med hovedkontor, og hvad kommunikerer maskinerne om. Tænk på de informationer, der skal bruges for at gennemføre et salg, og de informationer der sendes til serveren efter salget er gennemført.
 • Forklar fordelene ved at have et lukket it-netværk til alt,der vedrører butikssystemet og et andet it-netværk til kontorsystemerne.
 • Hvordan kommunikerer medarbejderne med hovedkontoret, når de har et spørgsmål om en vare eller en kampagne.
 • Redegør for anvendelse af en fasemodel, for eksempel FAKIR, ved et projekt om øget anvendelse af QR-koder ved de enkelte varer. Et system, der på mobilen kan give yderligere informationer om varen, vedligeholdelse og eventuelt tilbehør.
 • Redegør for FAKIR modellen ved indførelse af flere informationsskærme, der opdateres fra den centrale server ved hjælp af streaming.
 • Diskuter de informationer en medarbejder kan få, når en vare på hylden scannes med direkte kontakt til lagersystemet. Se det i forhold til en tur på det fysiske lager.
 • Hvilke generelle overvejelser bør gøres med hensyn til sikkerhed, og hvilke andre former for problemer med sikkerhed kan forekomme – her tænkes på indbrud i systemerne og problemer med det software, der anvendes.
 • It-bruger i Dansk Supermarked Group. Diskuter hvorfor Dansk Supermarked Group har udarbejdet en håndbog om it-sikkerhed. Beskriv og begrund det man kalder de basale it-sikkerhedsregler. Hvorfor må gæster ikke tilslutte sig Dansk Supermarked Group netværket uden godkendelse fra it-sikkerhed.
 • Det bliver måske et krav fra kunderne, at de kan trække på butikkernes Wi-Fi, når de handler. Hvordan kan Dansk Supermarked Group give kunderne denne adgang, uden det går ud over datasikkerheden.

   

Eksempel 3: Logistik

 • Lagersystemet styres centralt ved hjælp af stregkoder på paller, kasser og bakker. Det giver en effektiv styring af lageret. Diskuter hvordan systemet kan blive bedre til at hente de mest solgte varer frem fra hylderne på lageret – nogen kalder det kunstig intelligens.
 • Kampagner planlægges i god tid og logistiksystemet forsynes med varenumrene på kampagnevarerne. Diskuter hvordan systemet ved hjælp af de interne transportsystemer kan forberede, at et stort antal varenumre snart skal sendes til butikkerne.
 • Hvordan fortæller systemet plukkemedarbejderen, hvilke varer der skal sendes til hvilken butik, og hvordan ved systemet, at medarbejderen har lagt den sidste vare i transportkassen.
 • I regneark opstilles kolonner med beskrivelse af varer, samt kolonner med lagerbeholdning og minimumslager. Ved hjælp af en ”hvis funktion” beregnes bestiling af nye varer. Overvej hvordan det kan indbygges i modellen, at nogle varer kun kan bestilles i pakker med et bestemt antal – kaldet kolli.
 • Kontakt til samarbejdspartnere – for eksempel vognmænd – kan ske enten ved direkte opkobling eller ved hjælp af EDI. Diskuter forskellen på de to metoder, og hvilke fordele og ulemper der kan være.

   

Eksempel 4: ERP og udvikling

 • Det nye ERP system kostede ca. 1,5 mia. kr. Diskuter hvilke overvejelser man må har gjort sig, inden investeringen er sat i gang.
 • Ved så stort et projekt oprettes en projektororganisation. Beskriv først, hvad er en projektorganisation, og hvordan den arbejder. Derefter hvilke personprofiler du vil vælge til organisationen.
 • I Dansk Supermarked NEWS nr. 3/2014 beskrives implementeringen af nyt ERP-system, men hvordan sikrede man sig, at medarbejderne tog det nye system i brug på en god måde.
 • Forklar om de forskellige måder, nye systemer kan tages i brug.
 • Diskuter fordele og ulemper ved direkte overgang fra et system til et nyt i forhold til parallelkørsel.
 • Forklar fordele ved først at implementere det nye system i et mindre antal butikker.
 • Diskuter ved hjælp af Leavitt’s model, hvor der var udfordringer ved implementeringen i Sverige. Sverige var det første sted, det nye ERP-system blev taget i brug.
 • Det har taget flere måneder at tilpasse, udvikle og implementere det nye system. Beskriv modeller, der ville være egnede til styring af processen.
 • Beskriv ved hjælp af relevante modeller, hvordan Dansk Supermarked Group kan styre et it-projekt, der gør det muligt for både de fysiske butikker og e-handel butikkerne, at trækker oplysninger om varerne fra samme database.
 • Beskriv ved hjælp af relevante modeller, hvordan Netto kan etablere en e-handelsløsning i butikken. En løsning der må ligne Tabletløsningen i Bilka. I din løsning, skal der specielt tages hensyn til, hvordan de nye arbejdsopgaver introduceres til personalet.
 • Dansk Supermarked Group henter informationer fra leverandørernes systemer om nye varer. Diskuter fordele og ulemper ved at hente leverandørens beskrivelse af varerne. Tag eventuelt udgangspunkt i en vare, der ligger på Bilkas e-handelsplatform.
 • I ERP systemet er det muligt at koble billeder af varen til varenummeret. Overvej hvor Dansk Supermarked Group med fordel kan anvende denne mulighed.
 • Diskuter ved hjælp af Leavitt’s model konsekvenserne ved indførelse af automatiserede systemer til butikkens genbestilling af varer.
 • Overvej videreudvikling af indkøbs-app’en, så den bliver en guide til at finde varerne i butikken – så selv den nye kunde kan finde frem til varer, der gemmer sig på nederste hylde. Et system der sorterer indkøbssedlen findes allerede i føtex app’en.
 • Overvej udviklingen af app, der hjælper kunden med at huske at købe ”standardvarerne”.
 • Overvej muligheden for at sende informationer til kundens mobiltelefon ved udvalgte varer. Det kan være Bluetooth Smart, som ibeacon. Se eventuelt www.ibeacon.dk
 • Overvej om indkøb app’en med Mobilpay kan erstatte selvscannerkassen – vægtkontrol, RFID og lignende kan overvejes i den forbindelse.

   

Eksempel 4: Database – bigdata

 • Salgsopfølgning ved hjælp af bigdata og kundeinterview. For eksempel analyse af, hvilke varer der ligger i kurven og beløb pr. kunde.
 • Dansk Supermarked Group indsamler mange data om størrelsen af indkøb pr. kunde og sammensætningen af varer i indkøbskurven. Diskuter muligheden for at give kunden et tip om tilbud på sine favoritvarer. Diskuter i den forbindelse om kunden aktivt skal tilmelde varerne, eller overlade det til Dansk Supermarked Group at udvælge relevante varer ud fra kundens normale indkøb.
 • Alle data ligger i samme database. Diskuter sikkerhedsudfordringerne med trafikken til og fra databasen og sikkerheden omkring selve databasen.
 • SAP har en speciel måde at læse databaser på – de kalder det SAP HANA, og det betyder de kan hente de relevante informationer meget hurtigere. Diskuter hvilke muligheder det giver ved den daglige opfølgning på aktiviteten i butikkerne.
 • Hvilke fordele vil det have for Dansk Supermarked Group, hvis det er muligt at se, hvornår på dagen et givent varenummer sælger godt, og hvornår på dagen varen er udsolgt.

Produceret i samarbejde med

Dansk Supermarked Group

Dansk Supermarked Group er en international detailvirksomhed, som er repræsenteret i fem lande. Vores brands føtex, Bilka, Netto, Salling og Wupti bliver hver dag besøgt at 1,4 millioner kunder. Foruden Danmark, er Netto etableret i Sverige, Polen, Tyskland og Storbritannien.

Relaterede moduler