Innovationsforløb om salt

Eksempler på salt som tema i forbindelse med innovative, faglige samspil.

Intro til innovation i AT (forløbsbeskrivelse)

- af Flemming Ørskov og Mia Snehøj Holm, Vestfyns Gymnasium

Involverede fag: kemi og matematik

Det overordnede emne er ’Mad og mennesker’ (tidligere eksamensemne).

Herunder får I givet problemformuleringen (som I til eksamen selv skal lave):

Det er et problem for sundheden at VG’s elever indtager for meget salt. Hvordan får vi det nedbragt?

Produktkravet er en synopsis hvori I selv angiver tilhørende problemstillinger og metodevalg - se udleverede noter om empirisk og formel videnskab. Det er vigtigt at I kommer med et innovativt forslag til løsning af problemet. De faglige metoder behøver ikke være innovative - men kan være det. De faglige metoder er i dette forløb bestemt til som minimum at indgå i undersøgelsen, men kan også indgå i løsningsforslaget eller vurderingen af løsningsforslaget. Til det innovative løsningsforslag vil det være en god ide med en præsentation af løsningen vha. en plakat, en model, en video etc. Det er op til jer.

I matematik får I en introduktion til differentialligninger og numerisk løsning af disse vha. Excel.

I kemi skal I måle saltindholdet i forskellige madvarer vha. metoden kaldet Mohrs titrering, jf. udleverede vejledninger. Tilpas metoden efter jeres valgte fødevareemne.

Læs mere Vis mindre

Salt i fødevarer (forløbsbeskrivelse)

- af Ingeborg Flindt og Jan Geertsen, Sct. Knuds Gymnasium

Involverede fag: kemi og engelsk

Der har i århundreder været tradition for at bruge meget salt i den danske madkultur, idet salt har en konserverende virkning. Men salt er ikke kun god til at konservere, det fremhæver også smag, og det er primært derfor, vi i vor tid bruger salt dagligt.

Imidlertid øger salt blodtrykket, og når det øges, så øger man også risikoen for hjerte-kar­sygdom­me. Det er i denne sammenhæng vigtigt at holde sig for øje, at danskerne gennemsnitlig spiser mere salt end sundhedsmyndighederne anbefaler.

Der er således gode grunde til at undersøge, om vi kan finde attraktive alternativer til salt, og dette er netop et af de punkter, som vi vil beskæftige os med i det aktuelle innovationsprojekt.

Hvis man vil forsøge at komme uden om et for stort saltforbrug, skal man arbejde med flere andre vigtige typer af smag. De fire grundsmage er salt, surt, bittert og sødt, og så er der den femte - umami. Det er ikke let at sige, hvad der smager af umami, men der er eksempelvis umami i tomater, i parmesan og i soya.

Vi vil blandt andet se nærmere på følgende:

 • Historiske aspekter i forbindelse med brug af salt i fødevarer
 • Smagsreceptorer – hvilke områder på tungen registrerer henholdsvis salt, surt, bittert og sødt? (egen undersøgelse)
 • Undersøgelse af saltes opløselighed
 • Forbrugerundersøgelse af salt-indhold i fødevarer, fx i brød (eget eksperiment)
 • Er det muligt at finde gode alternativer til salt?
 • Innovative metoder
 • Innovative processer
 • Hvordan formidler vi vores innovative forslag om alternativer til salt på korrekt engelsk?

I kan selv overveje at inkludere andre interessante emner i relation til emnet.

Produkt

 • Mundtligt produkt.
  15 minutter pr. gruppeoplæg, hvor alle forventes at bidrage ligeligt.
 • Problemformulering
 • Udkast til innovative og naturvidenskabelige metodeovervejelser - forklar to processer i har brugt til at innovere (se ide-katalog i AT-rummet) samt én metode (KIE-metoden, De Bono metoden, Darsø-diamanten eller IDEO-processen)
 • Valg af målgruppe
 • Undersøgelse af saltes kemiske egenskaber, herunder opløselighed af salte samt bestemmelse af saltindhold i forskellige brødtyper
 • Korrekt engelsk sprogbrug i jeres mundtlige fremlæggelse (grammatik, ordforråd, intonation, fluency)
Læs mere Vis mindre

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Relaterede filer

Mia Snehøj Holm, Vestfyns Gymnasium