Interessen for udeundervisning kommer nedefra

- siger Malene Bendix fra Dansk Skovforening i dette interview. Hun er projektkoordinator for bl.a. Skoven i skolen og Udeskole.dk.

Skoven i skolen og udeskole.dk hænger snævert sammen. Skoven i skolen er den praktiske base med praktiske ideer til og undervisningsforløb om at arbejde udendørs og stadigvæk skolefagligt med eleverne.

Udeskole.dk er den mere teoretiske overbygning på Skoven i skolen. På udeskole.dk kan man bl.a. finde begrundelser for, hvorfor udeundervisning er så vigtigt og se eksempler på, hvordan den kan organiseres i løbet af skoleåret, fortæller projektkoordinator Malene Bendix fra Dansk Skovforening.

© Sven Jeppesen

Udetimer supplerer indetimer

I udeskolen flytter man timer fra ét eller flere fag ud i uderummet. Grundideen er, at faglig undervisning i uderummet skal supplere undervisningen indendørs, så læseplanens krav til hvad klassen skal lære bliver opfyldt med en mere hel og håndgribelig undervisning.

Indendørs lærer børnene mere teoretisk, de sidder i røv-til-stol-skolen stille på deres stole og ser op mod tavlen. Når de går udendørs, arbejdes der med de samme temaer, men her får børnene hele kroppen i spil, de arbejder både undersøgende og udforskende. 
De bruge deres hænder til at bygge op og til at skille ad. Og så går de ind igen og reflekterer over det, de har lært derude på et mere abstrakt niveau. Det er den der bevægelse: skole-skov-skole eller inde-ude-inde, det er det, der er udeskolen, siger Malene Bendix.

Interessen kommer nedefra

En rundspørge foretaget i 2007 viser, at 290 af de ca. 2000 grundskoler, der er i Danmark, regelmæssigt arbejder med udeskole. Samtidigt svarede 145 skoler, at det vil de gerne gå i gang med her i løbet af de næste par år. 

- Der ér stor interesse for udeskole, fortsætter Malene Bendix, og det sjove er, at den kommer nedefra – det er de almindelige lærere selv eller deres skoleledere, og nu ser vi, hvordan kommunerne begynder at tage det op, f.eks. Esbjerg Kommune eller Lemvig Kommune, som allerede har lavet strategier for udeskole eller for kommende udeskole.
Det kan godt være, at det hele starter med nogle få ildsjæle, men der går ikke lang tid før flere følger op.

Besøg på hjemmesiderne

Skoven i skolen trækker rigtigt mange besøg. 38.000 unikke brugere om måneden er det blevet til i efteråret 2008. Det er også her det konkrete læremateriale omkring udeskole er placeret. 
Udeskole.dk trækker kun ca. 1000 besøg om måneden, hvilket kan hænge sammen med, at hjemmesiden er mere teoretisk funderet med en spredning i vidensdelingen lige fra forskningsresultater til almindelig erfaringsformidling. 

Relaterede links

Praktiske anvisninger på udeundervisning.
Teoretiske tilgange til udeundervisning.