Introduktion

Trin 3 - en grundig og systematisk opfølgning er vigtig for elevens læring.
Hele vejen rundt

Formålet med løbende opfølgning på elevens fagsprogli­ge udvikling samt kommunikations- og læringsstrategier er todelt:

  • For det første skal opfølgningen skabe et kvalificeret udgangspunkt for den løbende tilrettelæggelse af ele­vens undervisning, så undervisningen imødekommer elevens forudsætninger og behov.
  • For det andet skal opfølgningen sikre, at elevens over­gange fra undervisning i dansk som andetsprog – basis til undervisning i dansk som andetsprog – supple­rende, samt elevens løbende indslusning i almenun­dervisningen, sker i overensstemmelse med elevens kompetencemæssige udvikling. Derfor foregår den løbende opfølgning også på tværs af alle elevens fag og involverer alle elevens undervisere.

Her finder du vejledning og skemaer, der kan bruges til at følge elevernes progression. Der findes skemaer både til enkelte elever og gruppe, samt skemaer der kan bruges til teamets evaluering og planlægning.