It og medier

Introduktion til det tværgående tema It og medier, forslag til aktiviteter og værktøjer.

It og medier er et tværgående tema i folkeskolen.

I undervisningsforløb, hvor it og medier indgår, anvender eleverne en række digitale kompetencer.

Eleverne kan i løbet af et undervisningsforløb indtage forskellige positioner. I det tværgående tema It og medier opereres der med fire positioner:

  1. Eleven som kritisk undersøger 
  2. Eleven som analyserende modtager
  3. Eleven som målrettet og kreativ producent
  4. Eleven som ansvarlig deltager.

I praksis er der selvfølgelig tale om flydende grænser, men de fire elevpositioner beskriver og afgrænser nogle særlige kendetegn for elevernes læreprocesser.

I fagformål, læseplaner og fagenes vejledninger er der givet en række eksempler på, hvordan der inden for det enkelte fag arbejdes med it og medier. Desuden er der skrevet en vejledning for temaet, der folder begreberne ud og giver inspiration til undervisningsforløb

Værktøjer og aktiviteter (3)

It i undervisningen

Elever arbejder med computere
Her finder du en række digitale ressourcer og værktøjer, der kan understøtte arbejdet med it og medier på tværs af fagene.

Webetik

Elever viser overtegnet mappe
Her finder du en række undervisningsforslag, der kan inspirere til arbejdet med webetik på forskellige klassetrin og i forbindelse med fx forældremøder.

Digital borger – ung finder vej

Købehavns kommune
© Købehavns kommune
Her finder du et undervisningsmateriale der styrker 15 – 18 årige i at navigere i det offentlige digitale Danmark,

Film - inspiration og værktøjer

Filmstribe
© Styrelsen for It og Læring / Sonja Salminen

Filmredigering

Rediger film i klassen online eller med et lille gratis program.
Film,

Undervisning i ophavsret

Bruger du nettet rigtigt i dit skolearbejde? - en film til eleverne om ophavsret.

Relaterede links

I denne guide kan du læse om dine menneske- rettigheder, hvor grænserne for dem går, og hvor du kan få hjælp, hvis du støder ind i problemer, når du er på internettet.
Temaet formidler konkrete og praksisnære eksempler fra Undervisningsministeriets projekt It i folkeskolen. Fokus er på de initiativer, der er sat i gang for at øge anvendelsen af it i folkeskolen.