Jeopardy i matematik

Udform dine egne jeopardys - eller lad eleverne udforme svarene til hver sin kategori med stigende sværhedsgrad. Læs om denne ressource her.

På jeopardylabs.com er det muligt at oprette sine egne jeopardys. Det giver mening at bruge ressourcen adskillige steder. Fx som optakt til et emne, som afslutning, undervejs eller ved tilbagevendelse til et tidligere gennemgået emne. Det kan give eleverne fokus på, hvad de skal lære, eller hvad de har lært. Eleverne får genopfrisket deres viden om et emne.

Der skal dog herske tvivl om, at der opstår størst mulighed for læring, når de selv laver deres egne jeopardys. Det falder godt i tråd med målene i It- og mediekompetencer i folkeskolen, hvor der bl.a. skrives om at træne eleverne i at blive mere bevidste og kompetente vidensproducenter og

vidensformidlere.

Det er ikke et krav, at det skal formuleres, som i jeopardy. Dette kan være med til at forenkle opgaven for eleverne. Skriv derfor blot spørgsmålet for oven og svaret for neden.

Sådan opretter du

  1. Læs de 4 gode råd her på siden.
  2. På forsiden kan man vælge mellem at lave sin egen quiz (Start building) eller søge blandt andres (Start browsing).
  3. Der kræves ikke oprettelse for at kunne lave en quiz.
  4. Tryk på "Start building" og angiv derefter en selvvalgt kode. Afslut med "Start building".
  5. Nu udfylder man de felt, som man har brug for. Hvis man ikke skriver noget i overskriften ved kolonnen, så kommer det ikke med i quizzen.
  6. Når man er færdig, så trykker man på knappen "Save" i bunden af siden.
  7. Nu får man 2 links, hvoraf det øverste er det vigtigste. Når man bruger det, så har man nemlig mulighed for at afprøve quizzen. Man har også mulighed for at redigere quizzen igen -  bare man har koden, som man brugte, da man oprettede.