Kick-off i København

Den 4. oktober blev den tredie kick-off-konference afholdt for skoler og kommuner, som er en del af programmet for pulje til løft af de fagligt svageste elever. Se oplæg mv. her.
Deltagere

Lærere, læse- eller matematikvejledere, konsulenter, skoleledere og skolechefer deltog i det tredje kick-off-seminar for det faglige program i forbindelse med puljen til løft af de fagligt mest udfordrede udskolingselever.   

Hent programmet her.

1. Løft af de fagligt svageste elever

Frans Ørsted Andersens fulde oplæg fra konferencen (23:59 min.).

Oplæg ved Frans Ørsted Andersen, lektor, ph.d. ved Aarhus Universitet, DPU. 

Frans Ørsted Andersen fortæller om den positive effekt, en række særlige projekter har vist i forhold til gruppen af svage elever. Frans Ørsteds forskning har de sidste par år være koncentreret om programmet ”Pædagogik på kanten”, der viser, at en række særlige tiltag kan have en meget gavnlig effekt. Oplægget viser også, hvordan fagligt svage elever kan løftes ved brug af for eksempel systematisk progression, omlægning af vaner og udvikling af deres karakterstyrker.

Hent powerPoint-oplægget her

  

2. En fælles læringskultur

Se Rani Bødstrup Hørlyck fulde oplæg fra konferencen

Oplæg ved Rani Bødstrup Hørlyck, skoleleder, Søndervangskolen.   

Med det formål at give alle elever et fagligt løft, arbejder personalet på Søndervangskolen ud fra en fælles læringskultur. I oplægget præsentere Rani konkrete bud på, hvordan skolen har involveret forældrene i deres børns læring og giver indblik i, hvordan lærere og ledere i praksis videndeler og giver hinanden professionel feedback. Arbejdet tager afsæt i Søndervangskolens ”review-tandhjul”, som er en metodisk ramme, der har hjulpet med at sikre systematik og opfølgning i hverdagen.

Hent Powerpoint-oplægget her

    

Her kan du se kommentarer og indtryk fra kick-off-konferencen.

Michael Andreassen, udviklingskonsulent, Greve Kommune.

Berit Noer, Konsulent, Bornholms Regionskommune.

Emneord