Kick-off i Stege

Den 5. oktober blev den fjerde og sidste kick-off-konference afholdt for skoler og kommuner, som er en del af programmet for pulje til løft af de fagligt svageste elever. Se oplæg mv. her.
Konferencedeltagere

Lærere, læse- eller matematikvejledere, konsulenter, skoleledere og skolechefer deltog i det fjerde kick-off-seminar for det faglige program i forbindelse med puljen til løft af de fagligt mest udfordrede udskolingselever.    

Hent programmet her.

  

1. Intensive læringsforløb - et laboratorium for udvikling og ikke et quick-fix

Se Christian Christrup Kjeldsens fulde oplæg om intensive læringsforløb fra konferencen ovenfor (23:49 min.).

Oplæg ved Christian Christrup Kjeldsen, Dr. Phil, lektor ved Aarhus Universitet, DPU.

Intensive læringsforløb og såkaldt turbolæring har over en årrække udviklet sig fra små spredte forsøg til større indsatser. Men hvordan har tilblivelsen af denne didaktik fundet sted, hvordan adskiller den sig fra den kendte special- og socialpædagogiske praksis, og hvad kan man forvente sig af effekter? 

Oplægget præsenterer kort en metodisk diskussion af måling af effekter (kvantitativ statistik) og beskæftiger sig med, hvilke udfaldsrum man moralfilosofisk bør sætte fokus på. Endelig diskuterer oplægget, hvordan forløbene kan indgå i et behov for et ”undervisningsrefugium” for udsatte børn og unge - et laboratorium for udvikling og ikke et quick-fix.

Hent PowerPoint-oplægget her 

  

2. Fagligt løft gennem systematik og forældreressourcer

Se Morten Østergaard fulde oplæg fra konferencen ovenfor (23:49 min.).

Oplæg ved Morten Østergaard, skoleleder Nørre Fælled Skole, København.

Med baggrund i fem års erfaring som leder af Nørre Fælled Skole fortæller Morten Østergaard, hvordan skolens (faglige) løft af svage og udsatte elever er blevet baseret på en meget systematisk tilgang til den enkelte elev med skriftlige handleplaner, tovholdere og en løbende kvalitativ evaluering.

I oplægget gives praksisnære eksempler fra dagligdagen. Morten Østergaard fortæller desuden om,  hvordan forældrene betragtes som en nøgle og nødvendig ressource til løft af elevernes læring.

Hent PowerPoint-oplægget her 

  

Deltagernes kommentarer og indtryk fra konferencen

Erik Bonde, lærer på Nørre Alslev Skole.

Dorthea Ryhl Pedersen, skoleleder på Møn Skole.

Emneord