Kids United - On écrit sur les murs

Find sangen og arbejdsarket med de seks dygtige unge sangere, der genbesøger franske klassikere for fred og håb i verden.
børn omkring en klode

Planlæg aktiviteten med afsæt i elementerne læringsmål, undervisningsaktivitet, tegn på læring og evaluering.

Aktiviteten egner sig til at arbejde med kompetence området: Skriftlig kompetence

Fra Fælles Mål til omsat læringsmål

I det følgende er opstillet læringsmål for aktiviteten på baggrund af Fælles Mål.

  • Eleverne kan skrive små beskeder om håb og fred i verden til en fælles væg

Undervisningsaktivitet

Aktiviteten tager afsæt i sangen "On écrit sur les murs", synget af gruppen Kids United.

Kids United består af seks dygtige unge sangere, der er mellem 9 og 16 år. De er sat sammen som gruppe for at synge for Unicef. De er utrolig populære i Frankrig, holder mange koncerter og tjener mange penge til Unicef, som bruges på projekter, der hjælper børn rundt omkring i verden.

Find materiale til sangen på TV5s hjemmeside:

  • videoklip
  • sangtekst (Les paroles)
  • en lærervejledning (Fiche enseignant)
  • et arbejdsark til udprint (Fiche apprenant)
  • ekstra materiale (La fiche matériel)

Vælg hvilke niveau eleverne skal arbejde på.

Hvad gør læreren?

Vis sangen for eleverne og hør om deres umiddelbare mening. Lad dem først tale sammen i få minutter i mindre grupper og bed fx. en bordformand om at referere gruppens mening. Opford eleverne til at bruge udtryk som: C'est chouette, c'est intéressant, c'est beau, Je trouve que...,  A mon avis..., J'aime la musique, ...

Fortæl om gruppen Kids United og spørg eleverne, om de kender tilsvarende grupper i Danmark eller andre lande.

Del arbejdsarket ud. Da alle instruktionerer er på fransk, er det en god idé at gennemgå dem med eleverne for at sikre sig, at de har forstået, hvad opgaverne går ud på. Du kan også bede eleverne om at oversætte instruktioner med hjælp af et oversættelsesprogram først.

Brug derefter de skabelon fra arbejdsark, som eleverne har kreeret, til at lave en fælles kollektiv væg med ord, udtryk eller sætninger, der handler om drømme for håb og fred i verden. Start med at lave en brainstorm på dansk, om hvilke ord og udtryk man kunne skrive. Hjælp derefter eleverne med at oversætte disse til fransk. Eleverne hjælper hinanden og sig selv med de ordbøger, de er vant til at bruge i den daglige undervisning.

Hvad gør eleverne?

Eleverne ser sangen og giver deres umiddelbare mening om den.

Eleverne taler sammen, om de kender tilsvarende grupper og kommer med nogle bud på det.

Eleverne orienterer sig i det uddelte arbejdsark og ser om de kan forstå instruktionerne, de kan evt. finde hjælp i et oversættelsesprogram.

Med afsæt i aktivitet 3 i arbejdsarket, klipper elever de tegnede skabeloner ud, hvor de skriver ord, udtryk eller sætninger, der handler om deres egne drømme mht. håb og fred i verden. Ord og udtryk kan ledsages af billeder, som eleverne har fundet.

Tegn på læring

Tegn på læring skal tydeliggøre for læreren og for eleverne, om eleverne får et læringsudbytte af de konkrete undervisningsforløb. Tegn på læring er tegn på, om eleven er på vej - eller har nået målet. I det følgende er opstillet tegn på læring i tre niveauer:

Omsat læringsmål

  • Eleverne kan skrive små beskeder om fred og håb i verden til en fælles væg

Tegn på læring

  1. Eleven skriver enkelte ord, der symboliserer fred og håb for dem.
  2. Eleven skriver ord og udtryk, der symboliserer fred og håb for dem.
  3. Eleven skriver sætninger, der symboliserer fred og håb for dem.

Evaluering

Tegnene på læring anvendes som led i den løbende evaluering. Herudover evalueres aktiviteten i sammenhæng med det forløb, den indgår i.

Del af pakke

Forenklede Fælles Mål

Fransk
5. - 7. klasse
Skriftlig kommunikation
Skrivning
Fase 3
Eleven kan skrive enkle sætninger om nære emner
Eleven har viden om opslagsteknikker

Relaterede links

Arbejdsark - Niveau A1
Arbejdsark - Niveau A2
Version af sangen med tekst