Kids United - Découvrir les artistes

Find oplysninger på Kids Uniteds officielle hjemmeside og lad dine elever skrive om den sanger, de synes bedst om.

Formål

figur af 5 børn i fem forskellige farver

Aktiviteten egner sig til at arbejde med kompetence området: Skriftlig kompetence

Formålet med undervisningsforløbet er at give et eksempel på, hvordan man kan tilrettelægge et undervisningsforløb med udgangspunkt i konkrete punkter fra Fælles Mål på en måde, der sætter arbejdet med læringsmål og evaluering af elevernes udbytte af undervisningen i centrum. Relationsmodellen og vejlednings- og inspirationsmaterialet om læringsmålstyret undervisning, som eksemplet tager udgangspunkt i, er derfor ikke en obligatorisk tilgang til tilrettelæggelse af undervisningen eller en særlig, ministerielt foreskrevet tilgang.

Fra Fælles Mål til omsatte læringsmål

I det følgende er opstillet læringsmål for aktiviteten på baggrund af Fælles Mål.

 • Eleverne kan finde oplysninger om en kendt sanger på en hjemmeside
 • Eleverne kan med afsæt i de informationer, de har fundet, skrive et lille portræt af en kendt sanger

Undervisningsaktivitet

Aktiviteten tager afsæt i Kids Uniteds officielle hjemmeside. På hjemmesiden kan man læse om de fem populære unge sangere, der synger kendte sange til fordel for Unicef.

Relevante materialer under relaterede filer og links

 • arbejdsarket til eleverne
 • den officielle hjemmeside
 • quizzen
 • artiklen fra bladet 1 jour 1 actu

Hvad gør læreren?

Vis hjemmesidentil eleverne. Bed dem om at orientere sig på siden og komme med bud på, hvilke oplysninger, man kan finde på hjemmesiden. Det kan handle om billeder, videoer, overskrifter, tekster, links, mm.

Lad dem brainstrorm sammen og tømme siden for oplysninger. Hjælp dem med at formulere sætninger som:

Sur la page je vois.... un lien, un texte, un titre, une image, des informations sur les concerts....

Del derefter arbejsarket ud til eleverne. Lad eleverne arbejde alene eller to og to. Elevernes produktioner samles til en fælles væg, som kan være digital eller analog.

Aftal på forhånd med eleverne, hvordan produktet skal se ud, og hvem den henvender sig til. Det kan være: en artikel til skolebladet; informationer til naboklassen eller et indslag til skolens blog.

Opfordr eleverne til at løse den lille quiz, som andre børn har lavet og til selv at lave deres egne quizzer.

Endelig kan de elever, der ønsker lidt udfordringer eller er specielt interesseret i gruppen, læse interviewet i bladet 1 jour 1 actu

Hvad gør eleverne?

Eleverne undersøger hjemmesiden og går på jagt efter alle de informationer, som du overhovedet kan finde.

De formulerer små sætninger, som:

 • Sur la page je vois une image de l'Unicef.
 • Sur la page je trouve des informations sur les concerts.
 • Sur la page il a des descriptions des artistes.

Eleverne orienterer sig i arbejdsarket og vælger en artist de gerne vil finde informationer om.

Eleverne aftaler med deres lærer, hvem det fælles produkt skal henvende sig til.

Eleverne formulerer små beskrivelser med afsæt i, de informationer, de har fundet.

Eleverne løser quizzen og formulerer evt nye quizzer.

De elever, der er særligt interesseret, kan læse artiklen fra bladet 1 jour 1 actu

Tegn på læring

Tegn på læring skal tydeliggøre for læreren og for eleverne, om eleverne får et læringsudbytte af de konkrete undervisningsforløb. Tegn på læring er tegn på, om eleven er på vej - eller har nået målet. I det følgende er opstillet tegn på læring i tre niveauer:

Omsatte læringsmål

 • Eleverne kan finde oplysninger om en kendt sanger på en hjemmeside
 • Eleverne kan med afsæt i de informationer, de har fundet, skrive et lille portræt af en kendt sanger

Tegn på læring

 1. Eleven finder enkelte informationer og skriver dem sammen i en tekst med enkle sætninger.
 2. Eleven finder en del informationer, de udvalgte informationer skrives sammen til en sammenhængede tekst.
 3. Eleven finder mange informationer og skriver nøje udvalgte informationer til en sammenhængende tekst med relevante faste udtryk og vendninger.

Evaluering

Tegnene på læring anvendes som led i den løbende evaluering. Herudover evalueres aktiviteten i sammenhæng med det forløb, den indgår i.

Del af pakke

Forenklede Fælles Mål

Fransk
8. - 9. klasse
Skriftlig kommunikation
Læsning
Fase 1
Eleven kan forstå hovedindhold og detaljer i enkle tekster
Eleven har viden om teknikker til at skimme og scanne en tekst
Skrivning
Fase 1
Eleven kan skrive korte tekster om egne og andres interesser
Eleven har viden om skriveprocesser

Relaterede filer

Relaterede links

Find den officielle hjemmeside
Læs interview i bladet 1 jour 1 actu
Test din viden med den quiz