Kids United - L'oiseau et l'enfant

Find sangen og arbejdsarket med de seks dygtige unge sangere, der genbesøger franske klassikere for fred og håb i verden.
barnn og fugl

Planlæg aktiviteten med afsæt i elementerne læringsmål, undervisningsaktivitet, tegn på læring og evaluering.

Aktiviteten egner sig til at arbejde med kompetence området: Mundtlig kompetence

Fra Fælles Mål til omsat læringsmål

I det følgende er opstillet læringsmål for aktiviteten på baggrund af Fælles Mål.

 • Eleverne kan forstå enkelte ord i en sang

Undervisningsaktivitet

Aktiviteten tager afsæt i sangen "L'enfant et l'oiseau", synget af gruppen Kids United.

Kids United består af seks dygtige unge sangere, der er mellem 9 og 16 år. De er sat sammen som gruppe for at synge for Unicef. De er utrolig populære i Frankrig, holder mange koncerter og tjener mange penge til Unicef, som bruges på projekter, der hjælper børn rundt omkring i verden.

Find materiale til sangen på TV5s hjemmeside:

 • videoklip
 • sangtekst (Les paroles)
 • en lærervejledning (Fiche enseignant)
 • et arbejdsark til udprint (Fiche apprenant)
 • ekstra materiale (La fiche matériel)

Vælg det niveau eleverne skal arbejde på.

 • På hjemmesiden kan du vælge arbejdsark på Nivau A1 eller Niveau A2

Hvad gør læreren?

Vis sangen for eleverne og hør om deres umiddelbare mening. Lad dem først tale sammen i få minutter i mindre grupper og bed fx. en bordformand om at referere gruppens mening. Opford eleverne til at bruge udtryk som: C'est chouette, c'est intéressant, c'est beau, Je trouve que...,  A mon avis..., J'aime la musique, ...

Fortæl om gruppen Kids United og spørg eleverne, om de kender tilsvarende grupper i Danmark eller andre lande.

Del arbejdsarket Niveau A1 ud. Da alle instruktionerer er på fransk, er det en god idé at gennemgå dem med eleverne for at sikre sig, at de har forstået, hvad opgaverne går ud på. Du kan også bede eleverne om at oversætte instruktioner med hjælp af et oversættelsesprogram først.

Ved aktivitet 1: Hjælp eleverne med at sætte ord på billederne og læs ordene højt med dem, så de ved hvad de skal lytte efter. Lad dem først find ordene ved hjælp af de ordbøger, I anvender til dagligt.

Lad eleverne lytte til sangen flere gange og lad dem hjælpe hinanden med at komme frem til en fælles løsning på det, de hører.

Hvad gør eleverne?

Eleverne ser sangen og giver deres umiddelbare mening om den, ved at bruge franske udtryk til at udtryk mening og holdning.

Eleverne taler sammen, om de kender tilsvarende grupper og kommer med nogle bud på det.

Eleverne orienterer sig i det uddelte arbejdsark og ser om de kan forstå instruktionerne, de kan evt. finde hjælp i et oversættelsesprogram.

Eleverne finder de ord, der svarer til tegninger i aktivitet 1.

Eleverne øver sig i at udtale ordene.

Tegn på læring

Tegn på læring skal tydeliggøre for læreren og for eleverne, om eleverne får et læringsudbytte af de konkrete undervisningsforløb. Tegn på læring er tegn på, om eleven er på vej - eller har nået målet. I det følgende er opstillet tegn på læring i tre niveauer:

Omsat læringsmål

 • Eleverne kan forstå enkelte ord i en sang

Tegn på læring

 1. Eleven sætter ring om få ord, der bliver sagt i sangen.
 2. Eleven sætter ring om en del ord, der bliver sagt i sangen.
 3. Eleven sætter ring om alle de ord, der bliver sagt i sangen.

Evaluering

Tegnene på læring anvendes som led i den løbende evaluering. Herudover evalueres aktiviteten i sammenhæng med det forløb, den indgår i.

Del af pakke

Forenklede Fælles Mål

Fransk
5. - 7. klasse
Mundtlig kommunikation
Lytning
Fase 2
Eleven kan skelne mellem ord og udtryk
Eleven har viden om faste udtryks udtale

Relaterede links