Kom godt i gang med arbejdet med læringsmål

Få en introduktion til arbejdet med læringsmål i undervisningen
Relationsmodellen

Forskning viser, at arbejdet med tydelige mål, feedback og evaluering har stor betydning for elevernes læring.

Klare og præcise læringsmål giver lærerne et tydeligt billede af, hvad eleverne skal lære, og mulighed for at følge med i deres læringsproces.

Det understøtter også, at læreren kan tydeliggøre for eleverne, hvad de skal lære. Tydelige læringsmål fremmer elevernes læring og motiverer dem for at lære Systematisk arbejde med læringsmål er derfor med til, at eleverne bliver så dygtige, som de kan.

I arbejdet med læringsmål arbejder læreren og det øvrige pædagogiske personale systematisk med læringsmål i planlægningen, gennemførelsen og evalueringen af undervisningen. Det betyder, at læringsmålene er styrende for valget af emner, forløb og aktiviteter. De nye Fælles Mål sætter elevernes læringsudbytte i centrum. Det skal understøtte lærerens og det øvrige pædagogiske personales/skolernes arbejde med læringsmål i undervisningen.

Undervisningsministeriet har udviklet en didaktisk ramme, som er et eksempel på, hvordan du kan arbejde med læringsmål i din undervisning. Ministeriet har også udviklet en række inspirationsmaterialer, der skal understøtte din og dine kollegers arbejde med læringsmål.

På denne side finder du Undervisningsministeriets vejledningsmateriale om arbejdet med læringsmål.

Her kan du:

  • Læse om, hvordan du kommer i gang med at arbejde systematisk med læringsmål.
  • Finde svar på de oftest stillede spørgsmål om arbejdet med læringsmål.
  • Få en introduktion til, hvordan EMU’en kan understøtte dit arbejde med de nye Fælles Mål og arbejdet med læringsmål.

Læs mere (3)

Hvordan arbejder jeg med læringsmål?

Lærer med elever foran smartboard
© Jens Hasse/Chili
På denne side får du en introduktion til, hvordan du kan arbejde med læringsmål i din undervisning. Du kan læse om ministeriets didaktiske ramme, og finde eksempler på undervisningsforløb, der tager udgangspunkt i læringsmål..

Relaterede filer

Relaterede links

På denne side finder du introduktion til de nye Fælles Mål og introduktion til alle fagene.
Læs mere om de centrale elementer af den nye folkeskole på ministeriets hjemmeside.
Alle skoler har fået tilsendt en pakke med Fælles Mål plakater. Hvis skolen ønsker flere eksemplarer kan der bestilles yderligere pakker med plakater her ( schultzboghandel.dk)
Læs mere om ministeriets læringskonsulenter og de arrangementer, som læringskonsulenterne afholder.