Kom på AMU-kursus og blive bedre til dansk og matematik

FoU-projekt i Esbjerg skal vise AMU-kursister, at de kan blive bedre til dansk og matematik – også selv om mange har dårlige erfaringer fra folkeskolen.

Elektrikere og smede skal foretage tekniske omregninger og lave skriftlig dokumentation for det, de laver. Stillads- og kloakarbejdere skal regne med nivellering og belastninger. Social- og Sundhedsassistenter skal læse og skrive på håndholdte computere.

Ingen slipper for at skulle læse, skrive og regne på deres arbejde, heller ikke selv om de har svært ved det. Nogle har måske ligefrem valgt et af disse jobs, fordi de har det svært med bogstaver og tal.

- De er jo fagligt superdygtige. Men i situationer hvor de skal læse eller skrive, det kan også være i privatlivet med en avis eller teksterne på fjernsynet, så har de nogle kæmpe udfordringer. Så hvis man kan bibringe dem de færdigheder, så kan de få en bedre dagligdag. I dag betragter man det at læse og skrive som noget naturligt – men en stor del af befolkningen herhjemme har jo faktisk store problemer med at læse og skrive. De ved det godt, men for mange er det et tabu ikke at være god til at læse og skrive, siger salgschef Ole Møller fra erhvervsskolen EUC Vest i Esbjerg.

Han var projektansvarlig for hele ”FVU fra A til Z”-projektet, der skulle hjælpe nogle af de læse- og skrivesvage til at få dansk- og matematikundervisning i forbindelse med, at de er på efteruddannelse i deres fag, på et AMU-kursus. Målgruppen for projektet var elektrikere, smede, kortuddannede mellemledere, kommunale dagplejere, social- og sundhedshjælpere, bygge- og anlægsfolk, rørlæggere, stilladsarbejdere i offshore-branchen samt rengøringsassistenter.

Om

Dansk på AMU

Projektets hensigt var at koble dansk- og matematikundervisningen sammen med den faglige efteruddannelse, der foregår på AMU-skolerne.

AMU-skolerne har ifølge loven en pligt til at oplyse deres kursister om mulighederne for FVU og til at hjælpe dem med en screening-test, hvis de ønsker det.

FVU (Forberedende Voksenundervisning) er undervisning for voksne, der gerne vil være bedre til dansk og matematik. Den foregår på det lokale VUC (Voksen Uddannelses Center).

Andre skoler kan også, i samarbejde med VUC, udbyde kurserne. I Undervisningsministeriet ville man imidlertid gerne have flere til at tage FVU-kurser. Derfor vil man gerne styrke samspillet imellem AMU og FVU, således at kursister der deltager på et fagligt AMU-kursus altid får tilbudt screening i basale færdigheder, og, hvis det var nødvendigt, få tilbudt et FVU undervisningsforløb.

Undervisningen i dansk eller matematik skal foregå på den erhvervsskole, hvor man også får sit faglige kursus. Projektet havde derfor til formål at skulle skabe materialer og procedurer, der kunne sikre, at kursisterne vidste noget om FVU-mulighederne. At de fik lyst til at få testet deres kundskaber og deltage i undervisning, evt. som kombinerede FVU- og AMU-forløb.

Mål ikke nået

Første skridt for en kursist er en screening, der viser hvilken undervisning man har brug for, og et af målene for projektet var at få 9000 AMU-kursister til at lade sig screene. Resultatet blev 7.278 screeninger.

Screeningerne skulle gerne føre til, at mange valgte at tage et kursus. Målet var 3000 FVU-kursister, og resultatet blev 2.152 kursister. Ingen af målene blev altså nået.

- Der blev jo sat noget i gang, vi fik lavet rigtig mange screeninger. Og vi har lavet informationsmaterialer, og vi lavede en kampagne rettet mod virksomhederne for at de kunne sende deres medarbejdere på FVU-kursus samtidig med et AMU-kursus. Alligevel nåede vi altså ikke målet, siger Ole Møller.

Det, der ærgrer ham endnu mere er, at det ikke lykkedes at lave nogle samarbejdsprocedurer mellem de to skoleformer, så mange flere kunne komme på FVU-kursus i forbindelse med deres faglige AMU-kursus.

- Vi ville gerne have haft et færdigt setup, der bare kunne køre derudaf for fremtiden. Men det kunne faktisk ikke lade sig gøre. AMU-skolerne må ikke undervise i dansk og matematik, det er kun FVU-skolerne, der har den tilladelse. Målet var så, at de skoler, der har tilladelsen, skulle stå for undervisningen på de skoler, hvor kursisterne var på AMU-kursus. Det viste sig at være en kæmpe udfordring at få de aftaler på plads mellem skolerne. For flere AMU-skoler er det helt nyt at udbyde kurser i FVU, så derfor kræver sådan et setup en meget stor lederopbakning for at det kan, fortæller Ole Møller.

VEU-centrene blev dannet i 2010, blandt andet for at øge samarbejdet mellem de forskellige efteruddannelsestilbud. Opgaven med at få flere AMU-kursister til at lade sig screene og gå til undervisning ligger nu i dette regi.