Konflikthåndtering - girafsprog

Girafsprog kan bruges til at forebygge - og til at løse konflikter. Man kan benytte girafsprog til at have fokus på børns færdigheder i at omgås hinanden. Girafsprog kaldes også IVK= Ikkevoldelig kommunikation.

Beskrivelse

Spil små rollespil

Man kan benytte girafsprog til at have fokus på børns færdigheder i at omgås hinanden. "Girafsprog" kaldes også IVK= Ikkevoldelig kommunikation.

Dette er ét blandt flere værktøjer, der kan hjælpe os mennesker med at kunne aflæse humør og følelser hos hinanden. 

Aktivitet: Rollespil

Lav små rollespil med børnene i forskellige situationer, hvor der benyttes hhv. giraf- og ulvesprog. Start evt. med at de voksne laver et lille rollespil for børnene. Den ene person taler "ulvesprog" (taler grimt og vredt, har truende adfærd). Personen viser med sit kropssprog at han er gal og sur over noget. Det kan være noget i en leg, hvor det ikke er gået som ventet.  Den anden part i rollespillet skal benytte girafsproget og tale ud fra sit hjerte.

Efter at børnene har set rollespillet, skal de komme med løsningsforslag til konflikten. Herefter spilles scenerne på ny - nu med nye og forbedrede udfald. 

Janne Hejgaard beskriver i sin bog "Goddag, giraf", hvordan girafsprogsundervisningen kan praktiseres ved hjælp af øvelser og træning i nævnte rækkefølger:

1) Fakta

2) Følelser

3) Behov

4) Anmodninger

5) At tale girafsprog i praksis

6) At lytte med giraf-ører

girafsprog
© Rosita Borén
girafsprog
© Rosita Borén

Følelsesudtryk - girafsprog

Andre muligheder for at arbejde med IVK:

Hjælp børnene til at blive mere opmærksomme på deres sanser via forskellige små aktiviteter:

Lytte-lege: Lav aktiviteter hvor børnene lytter til forskellige lyde. Lad barnet beskrive dem og gætte hvor lydene kommer fra.

Hviske-leg: Børnene skal sætte sig i en rundkreds. Dernæst starter den voksne med at hviske en lille sætning/et ord til et barn, som hvisker det hørte videre til det næste barn osv. Barnet bliver derved opmærksom på at udsagnet forandrer sig ved genfortælling.

Føle-leg: Hvad kan man føle/mærke med fødderne? Det ene barn har bare fødder og tørklæde for øjnene eller lukkede øjne. Det andet barn fører rundt så det barn med lukkede øjne skal mærke og evt. gætte hvilket materiale han/hun går på: græs, grus, et blødt tæppe eller andet. 

Aktiviteten styrker

- Girafsprog- og ulvesprog gør børnene i stand til at sætte præcise ord på følelserne som de oplever

- De små rollespil gør at det bliver lettere for børnene at kende/skelne giraf- og ulvesprog

- Børnene bliver bedre til at genkende sammenhænge mellem følelser og behov

- Børnene bliver bedre til at genkende sammenhænge imellem egne følelser og egen krops reaktioner

Reflektionsspørgsmål

- Hvordan kan børnene komme i gang med  at bruge IVK  - så de er mere lyttende og handler på en mere empatisk måde?

- Hvilke strategi skal vi benytte, når vi vil bruge IVK i forbindelse med børns konflliktløsning?

- Hvordan kan vi bedst  italessætte giraf- og ulvesprog så børnene bliver opmærksomme på deres egne følelser?

- Hvad skal der til for at vi i fællesskabet benytter et mere følelsesmæssigt ordforråd?