Lærere i praktik som elever

Lærerne på Frisørskolen i København har været i praktik i virkelighedens frisørsaloner.

Praktikken har givet et tættere samarbejde mellem lærere og saloner, og det har genvækket lærernes begejstring for arbejdet i salonerne.

Line Sørensen og Jeanette Larsen bruger sædvanligvis deres arbejdsdage på at lære kommende frisører at klippe, farve og på andre måder behandle hår.

De er lærere på frisøruddannelsens grundforløb og hovedforløb på Frisørskolen i København, der i dag er en del af uddannelsescentret Nextkbh.  

I efteråret tilbragte de hver to dage som praktikanter i en frisørsalon, hvor de løste de samme opgaver, som deres elever løser i uddannelsens praktikperiode: Vaske hår, feje gulve, gøre rent og servere kaffe.

Lærernes praktikophold er en følge af erhvervsuddannelsesreformen. Efter reformen skal lærerne på erhvervsuddannelserne nogle dage i praktik i de virksomheder, deres elever også er praktikanter i. Formålet er, at lærerne skal følge deres fags udvikling og få et bedre samarbejde med håndværksmestrene.

”Der er jo ikke så meget teknologisk udvikling i vores fag, en saks er jo den samme som for mange år siden. Alle i lærergruppen er tit på kursus, så vi er hele tiden opdateret fagligt. I stedet har vi brugt praktikdagene til at forbedre samarbejdet med salonerne, og det har vi også fået meget positivt ud af.

Helt personligt havde de begge en stor oplevelse af praktikdagene på en frisørarbejdsplads.

 

Virksomhedsforløb for undervisere

Frisørlærernes praktik i salonerne er en følge af erhvervsuddannelsesreformen. En del af reformen er ”Faglig opkvalificering af lærere ved virksomhedsforløb”. Den betyder, at lærerne på erhvervsskolerne hvert år skal ud og mærke deres fag i praksis. Formålet er dels at lærerne skal se, hvordan teknologien udvikler sig inden for faget og dels, at skoler og virksomheder skal få et bedre forhold til hinanden.

Som første skridt arbejder nogle af skolerne med projekter, der skal udvikle modeller for lærernes praktik, og Frisørskolens forsøg er ét af dem.

”Det var dejligt at mærke det boost man får, når man kommer ud og mærker pulsen ude i salonerne. Som lærer kan man jo godt savne at arbejde i en salon, ” supplerer Jeanette Larsen.

Det ser allerede nu ud til, at samarbejdet er blevet bedre. Ude i salonerne mødte lærerne respekt for deres arbejde, og siden har nogle saloner har ringet til dem, når de skulle ansætte nye elever, for at finde den elev, der passer bedst til deres salon.

”Nu, hvor vi kender salonerne bedre, kan vi guide eleverne ud til salonerne. Vi ved jo, hvor vi kan sende en elev med ring i næsen ud – og hvor vi ikke kan,” siger Jeanette Larsen.

Der er nu otte lærere på hovedforløbet, som har været i salonpraktik.

Det er meningen, at de for fremtiden skal i praktik i to dage en gang om året.

Kunde får vasket hår
Frisørdukke med skum-curlere

Emneord