Læringsmålstyret undervisning

Her finder du vejledning og inspiration til arbejdet med læringsmål og målstyret undervisning.

Målstyret undervisning er proaktiv undervisning (Rasch-Christensen, 2015, s. 7). Det betyder, at undervisningen baseres på mål, der tydeliggør forventningen til det, eleverne skal lære. Dette er et didaktisk paradigmeskifte, hvor det tidligere har været elevernes umiddelbare motivation, der har været grundlaget for aktivitets- og emnevalg (Nielsen, 2015, s. 25). Læringen har på den måde været underforstået og usagt. Reformen har sat et nyt fokus på læringen, og de underforståede læringsmål skal nu frem i lyset og formuleres for alle skolens aktører (Ibid.).

Denne overgang i lærerens fokus fra undervisningens form og indhold til mål for læring, er essensen af målstyret undervisning, hvor planlægning, gennemførelse og evaluering skal lede hen imod, at eleverne udvikler kompetencer (Andersen, 2015, s. 75). I Undervisningsministeriets relationsmodel indgår fire dynamiske og relationelle faktorer – læringsmål, undervisningsaktiviteter, tegn på læring og evaluering.

Illustration af relationsmodellen

Rasch-Christensen, A. (2015). Mål for elevers læring. KVAN - Målstyret undervisning, s. 7-16.

Nielsen, B. (2015). Læringsmål og progression. I A. Rasch-Christensen, E. N. Caeli, & A. M. Vinther, Læringsmål og taksonomiske redskaber (s. 25-30). Dafolo Forlag.

Andersen, T. (2015). Læringsmålstyret undervisning i praksis. I J. A. Poulsen, & N. Petersen, Forenklede Fælles Mål i historie - en håndsrækning (s. 73-80). Historie LAB - Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarbsformidlinge.

Læringsmålstyret undervisning

Lærer med elever foran smartboard
© Jens Hasse/Chili

Hvordan arbejder jeg med læringsmål?

På denne side får du en introduktion til, hvordan du kan arbejde med læringsmål i din undervisning. Du kan læse om ministeriets didaktiske ramme, og finde eksempler på undervisningsforløb, der tager udgangspunkt i læringsmål..