Lav Werbespots på tysk

Lad dine elever få indsigt i tysk kultur og træne præsentation ved at arbejde med reklamen som udtryksform.

Formål

Computer med reklamevideo

Reklamer byder ofte på autentisk og kreativ brug af tysk. Formålet med dette forløb er, at eleverne udvikler deres mundtlige og skriftlige kompetencer ved at fremstille en videoreklame på tysk. Inden da får eleverne indsigt i tysk kultur ved at lytte til og se tyske reklamevideoer. Disse reklamevideoer kan indgå i arbejdet med æstetiske og multimodale tekster til FP9. 

Omfang

4-5 lektioner

Undervisningens tre faser (3)

 

Forenklede Fælles Mål

Tysk
8. - 9. klasse
Mundtlig kommunikation
Lytning
Fase 2
Eleven kan forstå budskaber og holdninger inden for nære emner
Eleven har viden om at afkode budskaber i forskellige situationer
Præsentation
Fase 2
Eleven kan i et enkelt sprog præsentere et forberedt emne
Eleven har viden om præsentationsstrategi med tilhørende ordforråd
Skriftlig kommunikation
Tekster og medier
Fase 2
Eleven kan anvende digitale medier til kommunikation på tysk
Eleven har viden om kommunikationsformer i forskellige medier og genrer