Ledelse af forandringer i Børnehuset Nyrup

’Nogen gange skal man vælte medarbejderne i deres selvfedme’, fortæller Eva Meyer, der er leder af Børnehuset Nyrup, en kulturdaginstitution med en velintegreret brug af digitale medier, hvor det pædagogiske arbejde er planlagt 2 år frem i tiden.

Beskrivelse

Personalet i Børnehuset Nyrup er efterhånden vant til at journalister, forskere og andre fagpersoner kommer forbi for iagttage og beskrive det pædagogiske arbejde med leg og læring. Den store opmærksomhed skyldes i særlig grad den måde personalet formår at forene det at være kulturinstitution og anvendelsen af digitale medier og -redskaber. Det hele startede da en håndfuld daginstitutioner i Helsingør Kommune i 2011 deltog i et udviklingsprojekt med fokus på anvendelsen af digitale medier.

I Nyrup Børnehus valgte Eva Meyer at projektet skulle fungere ind i den eksisterende pædagogiske ramme og dermed være et middel til at understøtte arbejdet med børnehusets pædagogiske værdier. I Kulturinstitution tager aktiviteter og læreplaner udgangspunkt i det legende, eksperimenterende og kreative indenfor billedkunst, drama, musik og bevægelse.

Digitale kompetencer

Helt fra starten var det vigtigt for Eva Meyer, at der skulle være plads til at tale om at medarbejderne havde- og stadig har forskellige kompetencer. Medarbejdergruppen blev i begyndelsen delt op i tre grupper: A, B og C.

  • A – Havde det svært med digitale medier. Skulle lære at trykke på de rigtige knapper
  • B – Kunne tage billeder og havde måske selv et digitalkamera
  • C – Erfarne IT og mediebrugere

Uanset brugerniveau er der i Børnehuset Nyrup krav om, at man anvender digitale redskaber og prøver sig frem. Der er fokus på, at medarbejderne understøttes ud fra det kompetenceniveau de har. 

Digitale redskaber og -medier i Børnehuset Nyrup

Der var ikke tale om at der blev indkøbt en komplet og strømlinet maskinpark fra starten. I stedet blev digitale redskaber indkøbt, efterhånden som der var brug for det redskabet kunne.

Dette var en bevidst strategi fra Eva Meyers side, da de digitale redskaber derfor blev anskaffet ud fra et konkret behov, i stedet for at behovene skulle ’opfindes’, fordi der var indkøbt tablets, kameraer eller andet.

I Børnehuset Nyrup bruger personalet:

-       Digitalkameraer, både kameraer, der kan gå direkte på de sociale medier og traditionelle

-       PC, både bærbare og stationære

-       Tablets, både iPad og Samsung

-       Mikroskoper til iPad

-       Webkameraer

-       Projektorer

-       Facebook, Instagram, Skype, Youtube.

Implementering

Implementeringen af de digitale redskaber har været en lang proces, hvor Eva Meyer har lagt vægt på at:

-       Projektet skulle virke ind i den eksisterende ramme.

-       Projektet skulle knytte an til børnehusets historie og værdier

-       Aktiviteter bliver planlagt indenfor et årshjul, der rækker 2 år frem i tiden

-       Indholdet af årshjulet bliver planlagt på klart rammesatte møder 

Fire håndtag Eva Meyer benytter i sin ledelse af udvikling

1. Tal om de fælles mål i alle sammenhænge

2. Start alle fremadrettede tiltag med fortællinger der tager udgangspunkt i husets historie. Beslutninger er historisk forankrede

3. Lav langsigtet planlægning og prioritér tid til en grundig planlægning

4. Udfordr medarbejderne, skab ejerskab og insistér på at deltagelse og engagement i udviklingsarbejdet er ikke en 'kan-opgave' - det er en 'skal-opgave'

Relaterede filer

Skabelon til planlægningsmøder af temaer i Børnehuset Nyrup. Planlægningen sker over 3 møder med hver deres dagsorden.

Relaterede links

Her kan du se eksempler på børnenes arbejde med digitale medier,
Artikel om forandringsledelse.
Artikel der gå tæt på værdibaseret ledelse.
Artikel om storytelling og hvordan fortællingen kan bruges til at skabe mening i forandrings- og udviklingsprocesser.