Madkalenderen: Fastelavn

Aktiviteten “Fastelavn” er velegnet i et større forløb om mad og højtider, hvor formålet er, at eleverne skal opnå en forståelse for måltider og madkultur.
fastelavn

Planlæg aktiviteten med afsæt i elementerne læringsmål, undervisningsaktivitet, tegn på læring og evaluering. 

Flæskesøndag, hvidetirsdag og askeonsdag...

Aktiviteten tager udgangspunkt i traditionen for fastelavnsboller. Eleverne skal kende til traditionens opståen samt bage fastelavnsboller.

Fra Fælles Mål til omsatte læringsmål

I det følgende er opstillet læringsmål for aktiviteten på baggrund af Fælles Mål.

  • Eleverne kan fremstille og fortolke elementer fra højtiden Fastelavn

Undervisningsaktivitet

I aktiviteten indgår et kort læreroplæg om flæskesøndag, hvidetirsdag og askeonsdag samt den 40 dage lange faste, hvor det kun var tilladt at spise grovbrød, grød og fisk. Desuden skal der bages fastelavnsboller, der knytter sig til hvidetirsdagen, hvor man fejrede at det var den sidste dag inden fasten, hvor man måtte spise æg, sukker og hvedemel (se under Relaterede links for inspiration til læreroplægget)

Opskrifter findes af læreren. Desuden stilles farvet karton, lim, sakse mm. til rådighed, således at eleverne kan lave pynt til fastelavnsbollerne, imens de bages i ovnen.

Arbejdsformen er gruppebaseret. 

Hvad gør læreren?

Læreren introducerer læringsmålet.

Læreren holder et kort oplæg om fasten og dagene forud for fasten – læreren undlader dog at fortælle årsagen til navnet hvidetirsdag.

Læreren gennemgår opskriften.

Læreren hjælper eleverne under fremstillingen af fastelavnsbollerne.

Læreren introducerer fastelavnspynt-opgaven til de grupper, der har tid til at klippe pynt til deres fastelavnsboller.

Læreren afslutter læringsaktiviteten med at spørge eleverne, om de har et bud på, hvorfor fastelavnsboller blev bagt på den dag, der kaldes hvidetirsdag.

Hvad gør eleverne

Eleverne lytter til læreren introduktion og stiller evt. spørgsmål

Eleverne lytter til lærerens gennemgang opskriften.

Eleverne fremstiller fastelavnsboller og klipper evt. pynt til fastelavnsbollerne.

Eleverne bidrager til lærerens opsamling ved at komme med bud på sammenhængen mellem fastelavnsboller og hvidetirsdag.

Tegn på læring

Tegn på læring skal tydeliggøre for læreren og for eleverne, om eleverne får et læringsudbytte af de konkrete undervisningsforløb. Tegn på læring er tegn på, om eleven er på vej - eller har nået målet. I det følgende er opstillet tegn på læring i tre niveauer:

Omsatte læringsmål

Eleverne kan fremstille og fortolke elementer fra højtiden Fastelavn

Tegn på læring

  1. Eleven lytter til læreroplægget
  2. Eleven fremstiller fastelavnsboller
  3. Eleven forklarer sammenhængen mellem fastelavnsboller og hvidetirsdag

Evaluering

Tegnene på læring anvendes som led i den løbende evaluering. Herudover evalueres aktiviteten i sammenhæng med det forløb, den indgår i.

Forenklede Fælles Mål

Madkundskab
4./5./6./7. klasse
Måltid og madkultur
Måltidets komposition
Fase 2
Eleven kan opbygge måltider til særlige anledninger
Eleven har viden om måltidsanledninger

Relaterede links

Kort artikel om højtiden Fastelavn.