Matematik og film: ”Cinemaths Paradise”

”Cinemaths Paradise” er et Erasmus+ projekt, hvor elever og lærere har fået inspiration af film til undervisning i matematik. Elever og lærere fra Grækenland, Spanien, Frankrig og Danmark har herved udviklet nye undervisningsmetoder og -materialer. Projektet har netop fået tildelt et nationalt kvalitetscertifikat.

Af lærer Ulla Lambek, Agerbæk Skole

Elever og lærere fra fire lande, har i løbet af to år haft 4 møder, hvor de har inspireret hinanden ved at vise, hvordan film kan anvendes i matematikundervisningen. Nedenunder kan du få inspiration og en idé om indholdet i projektet. Hvis du ønsker mere information og undervisningsmaterialer til filmene, kan du besøge vore hjemmeside.

En spansk film ”Concursante” handler om, hvordan behovet for penge opstod. Denne film inspirerede os til at arbejde med ligninger ud fra handel på en praktisk ”hands-on” facon. Eleverne lærte først at løse simple ligninger på templates konstrueret til metoden. Derefter konstruerede de ligninger for hinanden, hvor konkrete genstande blev placeret på en template. Senere blev ubekendte (x og y) indført og eleverne viste hinanden, hvordan de kunne løse to ligninger med to ubekendte på papir med en blyant. GeoGebra blev anvendt som en tredje løsningsmetode.
I hver gruppe var der 4 elever - en deltager fra hvert land. Når gruppen havde lavet en ligning (eller to ligninger med to ubekendte), blev en elev siddende ved bordet, mens de andre tre rykkede videre til næste bord. Når eleverne ankom til et nyt bord skulle de løse ligningen før de lavede en ny. Eleven ved bordet kendte resultatet. Når en ny ligning var lavet, blev en anden elev ved bordet og således blev alle elever medansvarlige for at få processen til at køre.

Dokumentarprogrammet ”Luksusfælden” er oplagt at bruge i forbindelse med undervisning i budgetlægning, opsparing og låntagning. Særligt faren ved at optage kviklån. Eleverne valgte gruppevis et af programmerne. Derefter var opgaven at de skulle være rådgivere. I en Prezi præsentation skulle de præsentere deres oplæg ligesom rådgiverne på TV.

Virksomhedsbesøg: I grupper var eleverne på virksomhedsbesøg, formålet var, at de skulle lave film om, hvor vigtig matematik er på en arbejdsplads, og få en forståelse for, hvor galt det kan gå, hvis man ikke kan matematik.

Filmen ”Fermats room” handler om en gruppe mennesker, der bliver inviteret til fest på en meget gådefuld og spændende måde. De finder dog hurtigt ud af, at noget er helt galt. De er spærret inde i et lokale, der bliver mindre og mindre idet en mur rykker en meter, hver gang gruppen svarer forkert på en gåde. Elever skulle, efter at have set filmen, løse gåder på computeren for ”at slippe ud”.

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Relaterede filer

Elevopgave - eksempel 1
Elevopgave - eksempel 2