Menneskerettigheder - film og undervisningsmateriale

Hvad er diskrimination? Hvorfor beskytter menneskerettighederne dit privatliv? Hvad betyder retfærdig rettergang? Spørgsmålene omkring menneskerettighederne er mange. Tre videoer fra Institut for menneskerettigheder forklarer kort historien om og meningen med menneskerettighederne.

Sæt menneskerettigheder på skemaet med en række animationsfilm

Hvad er diskrimination? Hvorfor beskytter menneskerettighederne dit privatliv? Hvad betyder retfærdig rettergang? Spørgsmålene omkring menneskerettighederne er mange. Tre videoer fra Institut for menneskerettigheder forklarer kort historien om og meningen med menneskerettighederne.

De tre film giver en introduktion til menneskerettighederne generelt, en introduktion til tre grundlæggende rettigheder: ligebehandling, privatlivsbeskyttelse og retssikkerhed, og endeligt en introduktion til børns rettigheder. Hver film afsluttes med spørgsmål, som I kan diskutere og arbejde videre med i klassen.

Se dem herunder og se flere henvisninger til undervisningsmateriale om menneskerettigheder i højre spalte.

Hvad er menneskerettigheder?

FN's Verdenserklæring om menneskerettigheder

.

Børn skal kende deres rettigheder

.

Forenklede Fælles Mål

Samfundsfag
8. - 9. klasse
Politik
Det politiske system, retsstat og rettigheder
Fase 2
Eleven kan diskutere sammenhænge mellem demokrati og retsstat (fx rettigheder og pligter for borgere i Danmark, borgernes retssikkerhed i et demokrati og menneskerettigheder mv.)
Eleven har viden om demokrati og retsstat, fx grundloven

Relaterede links

Forløbet tager sit udgangspunkt i, hvordan ”Verdenserklæringen om menneskerettigheder” blev til, og hvordan der i dag fortsat arbejdes med at sikre menneskerettighederne. Af hensyn til overskueligheden for eleverne, arbejder de dybdegående med et af områderne, nemlig handicapområdet. Her skal de forholde sig til de forpligtelser, der følger med, når man som stat ratificerer en konvention, og de skal sætte sig ind i, hvordan Danmark er blevet kritiseret af FN´s handicapkomite for ikke at leve op til konventionen.