Menneskets farlige fjende

Tuberkulose, malaria og aids er tre af verdens store dræbere. Tre film med undervisningsmateriale på Facebook. Egnet til folkeskolens ældste klassetrin og de gymnasiale uddannelser i fagene geografi, biologi, bioteknologi og samfundsfag.

Produceret af: Copenhagen Film & TV, 2011.

 

Tre farlige sygdomme

Både tuberkulose, malaria og hiv/aids smitter og dræber millioner af mennesker hvert år - navnlig i u-landene. Derfor har sygdommene store omkostninger både for de ramte selv og for de ramte samfund. Verden venter stadig på, at forskerne udvikler en effektiv vaccine.

I disse dokumentarfilm rejser den danske læge Søren Brix fra Læger uden Grænser til Guinea-Bissau og til Tanzania for at se, hvilke konsekvenser de farlige sygdomme har for befolkningerne. Samtidig følger han danske forskere i deres kamp for at udvikle effektive vacciner.

 

Tuberkulose

Thisted blev ramt af lynet, da blot en enkelt ung mand med tuberkulose nåede at smitte næsten fyrre mennesker, blandt andet på gymnasiet. Panikken begyndte at ulme og kulminerede, da en lokal landmand ringede til gymnasiet rektor og i fuld alvor forlangte, at de syge skulle slås ned, som var de smittede køer med kogalskab. Epidemien kom under kontrol, men den lærte os, at tuberkulosen stadig kan finde vej til vores breddegrader.

For der er et stort problem med tuberkulose: verden mangler en vaccine, der virker. De nuværende vacciner giver en vis beskyttelse, men virkningen klinger alt for hurtigt af. Nu forsøger en dansk forsker, professor Peter Andersen fra Statens Serum Institut at udvikle den første vaccine i verden, der virker 100 %. Hvis Peters mission lykkes, kan han være med til at redde livet for to millioner mennesker om året.

Se filmen fra det relaterede modul.

Malaria

Søren Brix fra Læger uden Grænser rejser til Tanzania for at undersøge, hvorfor der verden rundt dør et barn hvert 30.sekund af en sygdom, som vi både kan forebygge og behandle.

Han møder danske forskere, som er ved at udvikle en vaccine til de gravide, som særlig er i risikogruppen. Filmen indeholder 3D-animationer af parasittens vej fra myg til menneske og tilbage til myggen.

Se filmen fra det relaterede modul.

Forslag til undervisning

Filmene kan anvendes til undervisning på folkeskolens ældste klassetrin i fagene biologi og geografi samt på gymnasieniveau i biologi, bioteknologi, samfundsfag..

Det overordnede tema er Danmarks udvikling af vacciner og behandlinger til menneskets tre største fjender på sygdomsområdet. Filmenes omdrejningspunkt er samfundet og miljøet i Afrika. 

Formålet med undervisningsmaterialet er at synliggøre de valg, der skal træffes, når den danske ulandsbistand uddeles, og at sætte fokus på kompleksiteten i de afrikanske problemstillinger, herunder baggrunde, mulige løsninger og konsekvenser.

Eksempel på et forløb om malaria

Vis filmen i klassen som en introduktion til FN's 2015-mål nummer 6: Bekæmpe hiv/aids, malaria og andre sygdomme.

Lad eleverne undersøge temaet via internettet, hvor hver vælger et aspekt af 2015-målet. Eleverne skal dernæst lave en fremlæggelse (tegning, planche, rapport, foto etc.).

Eventuelt kan I på klassen undersøge menneskets basale behov, som vi skal have dækket for at sikre vor sundhed. Sørg for at sammenhænge mellem de forskellige behov også bliver synlige (rent vand - mad; mad - immunforsvar etc.).

Afslut projektet med udstilling af elevprodukter (plancher, tegninger, plakater eller fotos).

Hovedside på Facebook - se Relaterede links 

Undervisningsmaterialet findes på Facebook-siden "Menneskets Farlige Fjende". På siden kan man få et overblik og en generel introduktion til, hvordan man kan arbejde med de enkelte film.

Ideen med at bruge en Facebook-side som platform til undervisningsmateriale er at fange en bred skare af brugere og samtidig give dem mulighed for at udveksle viden og erfaring. Man kan fx uploade filmproduktioner og indsætte relevante links på væggen, som evt. kan føre til en diskussion i tilhørende kommentartråd.

Man skal ikke være medlem af Facebook-siden "Menneskets Farlige Fjende" for at kunne se, hvad der ligger og uploades på siden.

Grupperne er åbne, og alle kan blive medlem. Når man er medlem, kan man selv godkende andre til gruppen.

Opgaver på Facebook - se Relaterede links 

De tre Facebook-grupper er tænkt som platform for undervisningsmaterialet, som findes til de enkelte film.

1) Filer: Undervisningsmaterialet er lagt ind i dokumenter (i menuen Filer). Her findes bl.a.

  • Kernestof der arbejdes med.
  • Spørgsmål til de forskellige sygdomme, som er relateret til samfund og miljø.
  • Opgaver og animationer til immunforsvaret med fokus på sygdommen.
  • Opgaver og animationer til sygdommens livscyklus.
  • Nyttige links.
  • Præsentations opgave.

2) Billeder: Her er uploadet figurer (i menuen Billeder), som kan benyttes til at arbejde med undervisningsmaterialet til de enkelte film.

3) Chat med gruppe: Her har gruppens medlemmer mulighed at diskutere og udveksle erfaringer, problemstillinger, meninger, links mm.

Quizzer på Facebook - se Relaterede links

Her har du mulighed for at teste, hvor meget du kan huske fra de enkelte film.

Produceret i samarbejde med

DANIDA

Danidas Oplysningsbevilling yder støtte til dansk u-landsoplysning. Oplysningsbevillingen kan søges af alle, der vil formidle om forholdene i verdens fattigste lande. Støtten går blandt meget andet til undervisningsmaterialer, udstillinger, film til landsdækkende tv og rejsestipendier. På EMU’s tema Global Undervisning finder du mange af de støttede oplysningsprojekter.

Danida