Ministeriets definition på innovation (2017)

Med reformen ønsker Undervisningsministeriet at styrke elevernes innovative kompetencer. Læs her om målene, der er knyttet til de fire ungdomsuddannelser.

Mål for innovation

Undervisningsministeriet

Undervisningsministeriets har opsat mål for innovation

  • Undersøge og afgrænse et virkelighedsnært problem ved hjælp af faglig viden og faglige metoder og på den baggrund udarbejde en problemformulering.
  • Anvende idégenereringsværktøjer og foretage fagligt begrundede valg til at udvikle relevante løsningsforslag.
  • Vurdere løsningsforslagets konsekvenser ved hjælp af faglig viden og faglige metoder.
  • Præsentere problemet, løsningsforslaget og dets konsekvenser og kunne indgå i dialog herom.

Kilde: Fagkonsulent Lars Andersen, EMU-seminar 18/9 2017

Elevernes innovative kompetencer skal styrkes

COLOURBOX1069209.jpg

Fokus ligger forskelligt på skolerne - alt efter ungdomsuddannelsernes profil

De innovative kompetencer, som skal styrkes, har forskellig toning på hver af de fire ungdomsuddannelser:

I stx knytter innovation sig til udvikling og vurdering af løsningsforslag i forhold til almene, virkelighedsnære og faglige problemstillinger i forlængelse af fagene og i samspil mellem fagene.

I hf knytter innovation sig til udvikling af løsningsforslag til forhold til almene og professionsrettede virkelighedsnære problemstillinger i forlængelse af fagog fagpakker.

I hhx knytter innovation sig til udvikling og vurdeirng af løsningsforslag vedrørende erhvervsrettede problemstillinger på det merkantile område.

I htx knytter innovation sig til innovativ problemløsning og produktudvikling i forhold til virkelighedsnære problemstillinger, vurdering af produkt samt iværksætteri.

Innovative kompetencer - eleven og skolen

Fagkonsulent

Elevernes motiveres af arbejde hen imod at have innovative kompetencer

Eleven:

  • Anvende faglig viden og metoder til at undersøge og løse konkrete problemer
  • Løsningerne skal tilføre konteksten værdi i bred forstand (forbedre situationen)
  • Forholde sig til og arbejde med løsning af problemer, de ikke har mødt før

Skolen:

  • Systematisk arbejde med målene om innovative kompetencer
  • Inddragelse af en ekstern samarbejdspartner eller samling af empiri uden for skolen
  • Præsentation af problem og løsningsforslag for andre end klassens elever og lærer

Læs mere....

COLOURBOX4652197.jpg

Definitioner på innovation

Innovation er, når viden fra forskellige vidensdomæner kombineres på nye måder og fører til en ny og værdifuld praksis (fx produkt, service, proces).
post it

Innovation

Hvordan gør du eleverne innovative og kreative, hvordan bedømmer du dem, og hvordan definerer man innovation? Find inspiration på denne side.
Design

Kreativitet kan læres!

Hvordan skaber du et miljø, hvor tankerne sprudler og idéerne står i kø? Her kan du lære teknikker og få tips om konkrete øvelser!
COLOURBOX1485152.jpg

Visuel teknik til idégenerering

Lær eleverne at få gode idéer til et emne, hvor de skelner mellem logisk og kreativ tænkning: Brug visuel teknik til nytænkning og idégenerering.

Emneord