Mit Deutsch in die Welt

Med dette undervisningsforløb forbereder du dine elever til at tage kontakt til jævnaldrende i den tysktalende verden via de digitale medier.

Formål

Tysk flag og andre flag

Med dette undervisningsforløb forbereder du dine elever til at tage kontakt til jævnaldrende i den tysktalende verden via de digitale medier. Målet er, at eleverne bliver klædt på til at kommunikere skriftligt på tysk via Facebook eller andre sociale medier – herunder bliver mere bevidste om kommunikationssituationen – og at eleverne sprogligt bliver fortrolige med faste vendinger på tysk, der styrker kommunikationen.

Forløbet er tiltænkt 8. klassetrin. 

Omfang

3-4 lektioner

Undervisningens tre faser (3)

Forenklede Fælles Mål

Tysk
8. - 9. klasse
Skriftlig kommunikation
Skrivning
Fase 2
Eleven kan skrive i et enkelt sprog under hensyntagen til situation, afsender og modtager
Eleven har viden om sprogets funktion i forskellige situationer
Kultur og samfund
Kulturmøder
Fase 1
Eleven kan anvende kulturbundne udtryk i enkle dialogsituationer
Eleven har viden om kulturbundne udtryk og høflighedsnormer
Tysk som adgang til verden
Fase 1
Eleven kan bruge digitale medier til at tage kontakt med jævnaldrende sprogbrugere i den tysktalende verden
Eleven har viden om kommunikationsregler for sociale medier i en tysksproget kontekst