Mundtlighed og udtale

Gratis-programmet Soundcloud er et fremragende arbejdsredskab til at følge den enkelte elevs mundtlige udvikling og give feedback.

Forslag til læringsmål:

- Eleven taler tydeligt, forståeligt og flydende

- Eleven udtaler de tyske lyde korrekt

- Eleven har passende variation i ordforrådet

- Eleven binder sætningerne sammen med forbinderord

Valg af undervisningsaktivitet :

Når du som lærer fokuserer på elevernes mundtlige udvikling er dette redskab velvalgt, da eleverne opfordres til at lave flere optagelser, og derved selvstændigt forbedrer deres egen udtale/ordforråd, og fordi du i ro og mag kan lytte til eleven og give konstruktiv feedback.

Beskrivelse af undervisningsaktiviteten:

Med gratis-programmet Soundcloud har du som lærer mulighed for at give eleven mundtlige afleveringer og lægge vægt på udtalen. Du har nemlig mulighed for at skrive kommentarer til det, som eleven indtaler. Derefter opbevares det på Soundcloud og kan genhøres. Så du skal ikke forholde dig til andre elever eller undervisning, men kan fokusere på lige netop en elevs udtale. For at det ikke bliver arbejdstungt for dig som lærer, lad eleven indspille 1-2 min. tale 2-4 gange i løbet af skoleåret.

Bed dine elever indtale noget fx fra en tekst de skal læse. Herefter retter du og skriver kommentar, som eleven kan læse efterfølgende. En fordel er, at også de stille elever høres og skal tale højt og tydeligt og kan gøre det i ro og mag derhjemme. Desuden vil mange øve sig nogle gange, inden de optager. Og netop repetition er vigtig for at få en god udtale.

Sådan gøres det - trin for trin:

Nu kan du lytte til dine elevers oplæsninger og skrive kommentarer. Du kan være meget præcis og pege på lige netop de steder, hvor udtalen kan forbedres. Du kan også vælge at fokusere på ordforråd, eller på den grammatik eleven bør beherske. Husk også at kommentere helt specifikt de steder, hvor eleven gør det godt – det vil motivere eleven til at fortsætte. Når du har skrevet dine kommentarer, vil eleven kunne se dem - se også videoen ovenfor.

Soundcloud findes også som app til tablet og smartphone.

Tegn på læring:

- Eleven er selvkritisk og indspiller den bedst mulige indtale

- Eleven arbejder med at forbedre de forhold, læreren har givet feedback på

- Eleven (gen-)bruger den udtale, han/hun har fået positiv feedback på

Forenklede Fælles Mål

Tysk
8. - 9. klasse
Mundtlig kommunikation
Sprogligt fokus
Fase 2
Eleven kan formulere sig i sammenhæng i et enkelt, klart og forståeligt sprog
Eleven har viden om udtale og sætningsopbygning

Relaterede links