Nationale test

De nationale test af elevernes færdigheder giver lærerne et indblik i den enkelte elevs niveau. Testene er et pædagogisk redskab til lærerne, og de kan bidrage til den videre tilrettelæggelse af undervisningen.

Her har ministeret samlet vejledningsmaterialet, som skal give inspiration til forståelse og anvendelsen af nationale test.

Drenge læser

Emneord