Nationale test - Sådan læser du resultaterne

De nationale test er et værktøj til den løbende evaluering i folkeskolen. Testene er et pædagogisk redskab, som kan bidrage til den videre tilrettelæggelse af undervisningen.

Her har ministeret samlet vejledningsmaterialet, som skal give inspiration til anvendelsen af nationale test

Drenge læser

Emneord