Naturvidenskabelige fags empiri, teori og metoder

De naturvidenskabelige fags empiri omfatter alle fænomener, der kan iagttages enten direkte med de menneskelige sanser eller gennem forsøgsapparatur og eksperimentelle opstillinger. Se de naturvidenskabelige fags sider med fagenes metoder!
5139_.jpg

Efterprøve teorien i laboratoriet giver en anden læring

Empiri

De naturvidenskabelige fags empiri omfatter alle fænomener, der kan iagttages enten direkte med de menneskelige sanser eller gennem forsøgsapparatur og eksperimentelle opstillinger. De naturvidenskabelige fag har hver for sig deres kerneområder, men vil ofte beskæftige sig med de samme fænomener med forskellige vinkler eller på forskellige organisationsniveauer. Naturvidenskaberne har gennem hele deres historie været tæt forbundne med tekniske anvendelser af viden og metoder og omfatter på den baggrund tilhørende tværgående tekniske forskningsområder.

Metoder

De naturvidenskabelige fags metoder omfatter metoder til opsamling, registrering og behandling af kvalitative og kvantitative data, tilrettelæggelse af eksperimenter og feltundersøgelser og anvendelse og formulering af modeller og teorier.

Vidensproduktion

I naturvidenskaberne kan ny viden opnås i en vekselvirkning mellem hypotetisk-deduktivt og empirisk-induktivt arbejde. ”Trial and error”-fremgangsmåde samt forskernes intuitive evner til at gøre opdagelser spiller også en betydelig rolle inden for både teknologisk udvikling og naturvidenskabelig forskning. Naturvidenskabelige hypoteser, teorier og modeller kan vurderes på deres overensstemmelse med data fra eksperimenter og observationer. De vurderes også på kriterier som konsistens, plausibilitet, enkelhed og formel skønhed. En væsentlig styrke ved naturvidenskabelige modeller og lovmæssigheder er muligheden for at anvende dem til beregning, modellering og fremskrivning.

(Kilde: Vejledningen til almen studieforberedelse 2014)

Videnskabsteori

5554_.jpg

Videnskabsteori på videnskab.dk

Artikler og tegnefilm om videnskabsteori: Hvad er videnskabsteori, og hvilken rolle kan det spille for elevernes forståelse? Hent inspiration og materiale til din undervisning. På Videnskab.dk er en lærervejledning "Videnskabsteori for dummies", hvis det skulle have interesse.
Gitter med løve
© JPW

Vidensmønstre

"Vidensmønstre. Tværfaglig refleksion i AT" af Torben Benoni, Mads Rangvid, Thomas Svane og Anders Ølsgaard. Et bud på at tænke videnskabsteori på tværs af hovedområderne.
638_.jpg

Progressionsforestillinger

Hvordan går man fra let til svær? Bevidstheden om egne progressionsforestillinger og kendskab til andres er en nødvendighed, når man har fokus på samspil mellem fagene.

Naturvidenskabelige fags sider om metoder og teori

Gobler.JPG

AT i Biologi

Biologi fagets metoder er beskrevet her, specielt kan du downloade pdf filen om fagets metode. 
stjerneborg.jpg

AT - Fysik - metode

På denne side er samlet materiale og links til belysning af fysikfagets metode, til brug i AT.
6188_.jpg

AT kemi - metode og videnskabsteori

Metode og videnskabsteori indgår i de gymnasiale ungdomsuddannelser i det tværgående fag almen studieforberedelse.
Bevis

Metoder i matematik

Denne side handler om matematiks metoder og er specielt interessant i sammenhæng med AT.
Fossilt søpindsvin
© Laust Wium Olesen

Naturgeografis og geografis metoder

Gymnasiefagene har en øget fokus på metode og metodebevídsthed. Denne side samler materialer om naturgeografis metoder og videnskabsteori. Målet med denne side er, at fagets undervisere kan henvise deres elever til at søge hjælp her i forbindelse med især AT og SRP.

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Emneord