Ny app hjælper HG-elever med de svære ord

Ord som ”etablere”, ”forringe” og ”forudsat” er svære for mange HG-elever. En ny app hjælper eleverne med disse gråzoneord, tit med små tegnefilm som forklaring.

Når HG-eleverne i hg111-klassen på Tietgen Business i Odense læser lektier eller arbejder med deres opgaver i faget erhvervsøkonomi, griber de tit ud efter mobiltelefonen, som ligger klar på arbejdsbordet.

Det er app’en HG Ordbogen, som eleverne henter hjælp hos, når de støder på svære ord. App’gør det muligt at finde forklaringer på de svære ord, som eleverne møder i lærebogen og i opgaverne. Forklaringen kommer tit i form af en tegnefilm.

Ideen til app’en kom fra en af skolens lærere i erhvervsøkonomi, der oplevede, at mange elever havde problemer med ord som ”etablere”, ”forringe” og ”forudsat. Ordene kaldes ”gråzoneord” eller ”før-faglige begreber”.
Det er ikke fagudtryk, men ord, det er nødvendigt at kende, for at lære erhvervsøkonomi på HG. Samtidig er det ord, der ikke indgår i hverdagssproget.

HG Ordbogen indeholder både fagudtryk og gråzoneord

Eksempler på gråzoneord:

Brugstid

Etablere

Forringe

Forudsat

Fortidige

Godtgøre

Vores tanke er, at når eleverne sidder og arbejder med deres opgaver, så kan de slå de ord op, som volder vanskeligheder. Det skal være et redskab i det daglige, det er ikke et undervisningsmiddel”, forklarer læsevejleder Lene Dyrehauge, Tietgen Business.

App’en er udviklet i et samarbejde mellem Tietgen Business og Roskilde Handelsskole. Roskilde Handelsskole har stået for udviklingen af selve app’en.

Indtil nu indeholder app’en 245 ord, og databasen udvides løbende med flere ord. Ordene er hentet fra lærebogen Erhvervsøkonomi, grundbog. Det er tanken, at ordbogen med tiden skal komme til at dække alle fag på HG-uddannelsen.

Små tegneserier

HG Ordbogen finder eleverne ordene i den form, som de læser dem i bogen eller opgaven. Ordene er altså ikke, som i en traditionel ordbog, oplistet i infinitiv.

Eleverne kan få ordene forklaret på flere forskellige måder: De kan læse en ultrakort, skreven forklaring, de kan se et eksempel med ordet sat ind i en sammenhæng, de kan få en oplæst forklaring, eller de kan se en lille tegnefilm, der forklarer ordet. Tegnefilmene er korte og holdt i en humoristisk streg.

App’en kan bruges fra både smartphones, tablets og pc’er. Ordbogen er tilgængelig for alle og er gratis at bruge.

I løbet af efteråret 2014 er HG-ordbogen blevet testet i fem klasser på Tietgenskolen og fem klasser på Roskilde handelsskole, og eleverne har været glade for at bruge den.