Odder Gymnasium

Odder Gymnasium har arbejdet med karakterfri klasser for at styrke læringskulturen.

Hvad?

På Odder Gymnasium blev en indsats med hensyn til nedtoning af karakterer igangsat, fordi lærere og ledere oplevede en bevægelse mod en performancekultur og væk fra en læringskultur. Skolen har lavet en karakterfri forsøgsklasse.

Hvordan?

For at rette fokus mod den langsigtede læring har den karakterfri klasse alene fået de obligatoriske standpunkts- og årskarakterer. De involverede lærere har spredt erfaringerne ud på skolen i forbindelse med pædagogiske dage og i faggrupper, hvor der arbejdes med at anvende og implementere konkrete værktøjer fra projektet i øvrige klasser.

Indsatsen har til formål at udvikle en læringskultur, hvor performance og fokus på det færdige produkt erstattes af et fokus på progression og proces med plads til at fejle, undersøge og afsøge ny viden.

Der prioriteres tid til formativ evaluering, hvor læreren som læringsvejleder giver eleven sparring, så eleven bliver aktiv i sin læringsproces og får det, der i Carol Dwecks mindset-teori kaldes et growth mindset.

Eksempler på metoder og redskaber

Delmål, elevsamtaler, porteføljearbejde samt adskillelse af performancerum og træningsrum

Emneord