Om fortrolighed

En stor del af kommunerne gennemfører den årlige trivselsmåling ved hjælp af ministeriets Trivselsværktøj. Eleven kobler på systemet ved hjælp af sit UNI-login.
Ordet fortroligt skrevet

Elevernes besvarelser på anvendes af ministeriet til en række statistiske analyser samt af skoler og kommuner.

Styrelsen for It og Læring er dataansvarlig for gennemførelse af trivselsmålingen, når ministeriets Trivselsværktøj anvendes. Trivselsmålingen er omfattet af ministeriets anmeldelse af behandling af personoplysninger, der udelukkende behandles i videnskabeligt eller statistisk øjemed. Elevernes besvarelser bliver derfor behandlet fortroligt.

 

Ministeriets statistikker offentliggøres i ministeriets datavarehus på www.uddannelsesstatistik.dk på lands-, kommune-, skole- og klassetrinsniveau. De enkelte skoler og kommuner har endvidere adgang til statistiske opgørelser af egne trivselsmålingerne ned til klasseniveau, hvis de har gennemført målingen i ministeriets Trivselsværktøj. Der offentliggøres ikke tabeller eller statistiske resultater, der på nogen måde vise den enkelte elevs besvarelse. Det sker i praksis ved at der ikke offentliggøres resultater, hvor der er mindre end 5 besvarelser (i datavarehuset) eller 3 besvarelser (i Ministeriets Trivselsværktøj).

Kommunerne kan vælge at gennemføre målingen i et andet værktøj end ministeriets Trivselsværktøj. I sådanne tilfælde er kommunen dataansvarlig for trivselsmålingen og kommunen skal anmelde trivselsmålingen til Datatilsynet samt overholde evt. anvisninger fra Datatilsynet i relation til målingen. 

 
Kommunerne skal, jf. bekendtgørelsen, overføre de enkelte elevers besvarelser til Styrelsen for It og Læring til brug for ovenævnte udarbejdelse af statistik.