Opfølgningskemaer og statussamtaleark

Her finder du materialets opfølgningsskemaer i fire forskellige versioner til trin 3.
Skema

Hvilken version, I vælger at arbejde med, er afhængig af følgende: 

  • Om I skal lave opfølgning på flere elever i den sam­me undervisningssituation eller én elev i en eller flere undervisningssituationer
  • Om eleven/eleverne modtager undervisning i dansk som andetsprog – basis, eller dansk som andetsprog – supplerende.

På siden her findes også statussamtaleark, som kan benyttes, når I i teamet skal evaluere elevens progression. Statussamtalen følger op på arbejdet med opfølgnings­skemaet og har til formål at skabe videndeling om den enkelte elevs udvikling på tværs af fag og dermed på tværs af elevens undervisere.

De fire opfølgningsskemaer kan hentes her: