Ordblindetesten – national ordblindetest på tværs af uddannelser

Ordblindetesten kan identificere elever og studerende med ordblindhed på tværs af uddannelser lige fra 3. klasse i grundskolen til de videregående uddannelser.
Bogstaver

Undervisningsministeriet har i samarbejde med Socialstyrelsen, Center for Læseforskning på Københavns Universitet og Skoleforskningsprogrammet IUP ved Århus Universitet udviklet en tværgående ordblindetest. Den nye ordblindetest skal bidrage til en sikker og ensartet identifikation af ordblindhed både på tværs af kommunegrænser og uddannelser.

Ordblindetesten bygger på international anerkendt forskning på ordblindeområdet. Testen er blevet til i tæt samspil med praksis, da repræsentanter fra både grundskoler, ungdomsuddannelser og videregående uddannelsesinstitutioner løbende har afprøvet og evalueret testen sammen med testudviklere og forskergruppe.

Ordblindetesten retter sig mod elever og studerende fra 3. klasse i grundskolen, studerende på ungdomsuddannelser og studerende på videregående uddannelser. Frie grundskoler og frie kostskoler kan også anvende Ordblindetesten.

Både elever og studerende med dansk som modersmål og dansk som andetsprog kan testes med Ordblindetesten.

Ordblindetesten er udviklet som et redskab til identifikation af ordblindhed blandt elever og studerende, hvor der er tegn på ordblindhed. Der skal således være mistanke om ordblindhed, inden man tager testen. 

Brugen af Ordblindetesten kræver fagpersoner med viden om læsning og læsevanskeligheder. Det er vigtigt, at testvejlederen læser testvejledningen til Ordblindetesten grundigt igennem, inden vedkommende går i gang med at teste med Ordblindetesten http://ordblindetest.nu/vejleder

Som opfølgning på Ordblindetesten har Undervisningsministeriet udviklet et inspirationsmateriale om ordblindhed i grundskolen. Materialet findes her 

Relaterede filer

Oplæg ved Helene Lykke Møller, Center for Læseforskning
Oplæg ved Trine Nobelius & Stina Kjær Madsen, UVM

Relaterede moduler