Organisering af et godt læringsmiljø i dagtilbud

Her på siden finder du et inspirationsmateriale, som kan bidrage til at give inspiration til jeres arbejde med at organisere læringsmiljøet i din vuggestue, børnehave eller dagpleje. Materialet bruges med udgangspunkt i jeres egne pædagogiske intentioner og mål og tilbyder samtidig ideer til løbende refleksion.

Når børn skal udvikle sig, trives og lære, er det afgørende, at de færdes i et godt læringsmiljø i deres vuggestue, børnehave og dagpleje. Der er flere elementer i at skabe et godt læringsmiljø. Et læringsmiljø, jf. master for en styrket læreplan ,  består af: 

  1. processer som fx samspillet mellem børn, relationer mellem børn og voksne, samarbejde mellem dagtilbud og forældre mv.
  2. strukturer som fx personalets kompetencer, børnegruppernes størrelse, de fysiske rammer og deres æstetiske udformning, normeringer mv.

 

Begge elementer spiller sammen. Men dette materiale handler om organiseringen af de strukturer, I som daglige ledere og personale i et dagtilbud har indflydelse på.

Materialet sætter spot på fem temaer i arbejdet med god organisering. De fem temaer er eksempler på strukturelle forhold, der kan være relevante for jer at overveje, når I skal organisere et godt og trygt læringsmiljø for børnene i jeres dagtilbud:

-             Hvordan kan vi organisere de pædagogiske aktiviteter med børnene?        

-             Hvordan kan det pædagogiske personale bedst organiseres?

-             Hvordan bruger vi de fysiske rammer?

-             Hvordan organiserer vi bedst kontakten og dialogen med forældrene?

-             Hvordan samarbejder vi med det omkringliggende samfund?

 

Kom godt i gang

Når I skal arbejde med jeres læringsmiljø ud fra materialet, kan I lade jer inspirere af nedenstående proces. Læs Introduktionen til materialet og efterfølgende  kan I  fx afsætte et personalemøde til at gennemgå de tre trin:

1. Sæt fokus på det gode læringsmiljø 

I kan begynde med at se den korte film ovenfor, som introducerer materialet og de fem temaer, som I kan vælge at arbejde med. Læs også introduktionsarkene om forståelsen af læringsmiljø i dagtilbud, guide til materialet, sammenhængen til master for en styrket pædagogisk læreplan.

 2. Få inspiration til jeres arbejde med at skabe et godt læringsmiljø

Brug de fem inspirationsark til at få nye ideer og perspektiver på jeres eget arbejde med organisering af læringsmiljøer.

3.  Arbejd med at skabe og evaluere det gode læringsmiljø

Brug procesarket til at reflektere over jeres læringsmiljø, og hvilke pædagogiske mål det skal understøtte. Det er også her, I forbereder evalueringen og følger op på jeres tiltag og pædagogiske mål.

 

Materialet er udviklet i samarbejde med Udvalget for god organisering af læringsmiljøer.

Ideer i materialet bygger på viden fra dagtilbud, kommuner, en videnskortlægning, som er blevet lavet forud for materialet og fra Udvalget for god organisering af læringsmiljøer. Kortlægning af eksisterende viden (skandinavisk forskning) er lavet af Danmarks Evalueringsinstitut.

Du kan læse videnskortlægningen her på siden. 

 

 

Inspirationsark til de 5 temaer

Produceret i samarbejde med

Børne- og Socialministeriet

BSM logo

Emneord