Pædagogiske læringscentre

Læs ministeriets vejlednings- og inspirationsmateriale om pædagogiske læringscentre. Pædagogiske læringscentre skal fremme elevernes læring og trivsel i en motiverende og varieret skoledag. Det centrale er udvikling og understøttelse af læringsrelaterede aktiviteter for eleverne samt understøttelse af lærere og pædagogers fokus på læreprocesser og læringsresultater.
Skilt: Pædagogisk center

I vejlednings- og inspirationsmaterialet kan du læse om, hvad det pædagogiske læringscenter er og hvad der kendetegner det. Du kan læse om lovgrundlaget og bekendtgørelsen for pædagogiske læringscentre og du kan finde eksempler på praksis. Der er eksempler på, hvordan kommuner og skoler anvender det pædagogiske læringscenter som en udviklingsfunktion. Du kan finde inspiration til centrale overvejelser i relation til organiseringen af læringscentret, herunder fx om kombibiblioteker.
Du kan finde en liste over nogle oplagte samarbejdspartnere for det pædagogiske læringscentre samt links til en række gratis digitale værktøjer. På siden finder du også en række artikler og forskningsrapporter med relation til området. 

Du kan finde en samlet, printvenlig udgave af vejlednings- og inspirationsmaterialet i højre side under relaterede filer. 

Introduktion og rammer

Informationsteknologi

Hvad er det pædagogiske læringscenter?

Det pædagogiske læringscenter er en fleksibel organisering med fokus på, refleksion over og aktiviteter med læring og trivsel. Samarbejde og aktiviteter iværksættes på tværs af såvel relationer og ressourcer som fag og funktioner.
paragraf_0.jpg

Lovgivning og rammer for det pædagogiske læringscenter

I Folkeskoleloven § 19, stk. 2 står der at: ”Ved hver skole oprettes et pædagogisk læringscenter. Det pædagogiske læringscenter er en del af skolens virksomhed og samarbejder med folkebiblioteket. Det pædagogiske læringscenter stiller undervisningsmidler til rådighed for skolens undervisning, herunder også bøger til elevernes fritidslæsning, og yder vejledning i brugen heraf”.
Det pædagogiske læringscenter

Funktioner og organisering

Der skal ved hver skole oprettes et pædagogisk læringscenter. Herunder kan forvaltningen overveje forskellige organiseringsformer. Det pædagogiske læringscenter kan etableres som et uformelt og formelt læringsrum og kan organiseres forskelligt i forhold til tid, sted og rum. Overvejelser vedrørende mål og organisering må afgøres lokalt, da skolernes rammer og lokale kulturer er meget forskellige
Samarbejde
© Colourbox

Eksterne samarbejdspartnere

Det pædagogiske læringscenter har en række eksterne samarbejdspartnere. Nedenstående eksempler på samarbejdspartnere er ikke udtømmende:

Eksempler på praksis

kabler til switchbox

Læringsressourcer

Et konstrueret eksempel på en kommunal strategi til håndtering af læringsressourcer.

Viden og forskning

Dette bånd indeholder en samling af rapporter og forskningsprojekter med relevans for udvikling af det pædagogiske læringscenter. Nogle af rapporterne kan anvendes som inspiration til udvikling af egen praksis, andre har mere karakter af relevant baggrundsviden i relation til fx aktuelle indsatsområder.

læringscenter.jpeg
© Danmarks Skolebibliotekarer (Rasmus Jensen)

Innovativ læring på Dyssegårdsskolen

Det pædagogiske læringscenter har bidraget med valg af digitale læringsressourcer og it didaktisk design i et udviklingsprojekt.
verden i sin hule hånd

It i danske skoler i et internationalt perspektiv

Projektet viser i hvilket omfang IT og medier integreres i den traditionelle undervisning og i hvilket omfang IT og medier understøtter eksperimenterende praksisser, hvor man arbejder med digitale ressourcer som en måde at udvikle undervisningen på.
Svendborg Kommune

Fra Ord til billede – fra eksperimenter til praksis

Ord til billede er et udviklingsprojekt i Svendborg Kommune, som blev afviklet i august 2011-13. I projektet deltog 62 lærere og vejledere fra 14 skoler, og der blev eksperimenteret med visuelle arbejdsmetoder og digitale værktøjer.
Fremtidens bibliotek

Veje til fremtidens skolebibliotek

Rapporten formidler erfaringer fra et udviklingsprojekt og giver inspiration til at udvikle det pædagogiske læringscenter.
Det pædagogiske læringscenter

Giv didaktikken tilbage til læreren

Rapporten ”Giv didaktikken tilbage til læreren” formidler erfaringer fra et udviklingsprojekt og giver inspiration til at udvikle nye vejledningsfunktioner og nye vejlederroller i læringscenterregi og på skolerne.
børn, løber

Fremtidens biblioteksbetjening af børn

Rapport udgivet af Biblioteksstyrelsen, der belyser børnebibliotekets fremtidige opgaver og vilkår i lyset af den udvikling, som finder sted i vidensamfundet, herunder specifikt børns ændrede medievaner
To elever arbejdet ved en bærbar

Forskningsprojektet Technucation

Forskningsprojektet Technucation stiller skarpt på, hvad der sker, når teknologi griber ind i en fagprofession som eksempelvis lærerprofessionen. Forskningsprojektet belyser samtidig, hvorledes der kan udvikles og arbejdes med en generel teknologiforståelse i professionerne.

Del af pakke

Relaterede filer

Printvenlig version af vejlednings- og inspirationsmaterialet om det pædagogiske læringscenter.