Padlet i den faglige undervisning

Her er inspiration til, hvordan man kan bruge Padlet i undervisningen med særligt henblik på arbejdet med faglig læsning og indøvning af fagord. Padlet gør det muligt for alle elever i en klasse, uanset om de sidder med en smartphone, en tablet eller en computer, at skrive på en fælles væg på klassens smartboard.

Padlet i undervisningen på Sosu

Padlet er en hjemmeside, hvor du får en fælles opslagstavle, hvor du og andre kan dele informationer med hinanden.  Vejledning til brug af Padlet, YouTube.

Som eksempel har vi valgt at tage udgangspunkt i undervisning i nervesystemet for social- og sundhedsassistenter.

Vi forestiller os, at eleverne har læst om nervesystemet som forberedelse til timen. Det kunne være i Kirsten Kiel Nielsen og Jeanne König Josefsen (red.): Somatisk sygdomslære og farmakologi, del 2, kapitel 14, Gads Forlag. I teksten indgår en række svære fagbegreber.

Klassen inddeles nu i grupper, og hver gruppe får tildelt fire fagbegreber.

Opgave:

  • skriv det latinske navn
  • skriv det danske navn
  • giv en lille forklaring.

 

Samtidig udleverer underviseren linket til væggen i Padlet. Efterhånden som eleverne løser opgaven, skriver de det på væggen, så alle kan følge med:

Se eksempel

Padlet med fagbegrebsafklaring
© Inge Norlyk

Med udgangspunkt i den fælles væg samler underviseren op.

Man kunne fortsætte med at lade eleverne kategorisere definitionerne, bruge dem som udgangspunkt i forskellige Cooperative Learning- strukturer osv. Eleverne kan gemme linket til tavlen, så de kan gå tilbage og repetere senere.

Man kunne lave en ny væg med en illustration af centralnervesystemet og lade eleverne skrive navnene på, hvor de hører til.

Pædagogiske overvejelser

Nervesystemet er vanskeligt for alle, men for elever med fx læse- og forståelsesvanskeligheder eller problemer med at huske er det særlig vigtigt at have fokus på svære fagbegreber.

Denne metode kan være en måde at få nedskrevet og defineret de svære ord og at have det som et fælles projekt i klassen.

Underviseren skal desuden være opmærksom på vigtigheden af, at eleverne får mulighed for at sige ordene højt, fordi det ofte også er udtalen, der er svær.

Fejllæring blandt elever er en risiko, hvis der bliver skrevet forkerte oplysninger på siden.

Med udgangspunkt i et forløb af Annette Hejlsvig, 
vejledning til Padlet lavet af Andreas Kubsch,
læsevejledere Inge Hass Norlyk & Lisbeth Bjerrum Jensen SosuFyn